14
Feb

Bostadsrättsförening stämde PostNord efter utdelningsstopp


(Foto: TT)

Med jämna mellanrum brukar det dyka upp en notis om att PostNord har stoppat, eller i alla fall pausat, brevutdelning i ett flerfamiljshus. Det väcker ofta starka reaktioner då det skapar en hel del komplikationer om man inte kan få sin post på ett normalt sätt. En bostadsrättsförening har nu gått så långt att de stämt PostNord på grund av utdelningsuppehållet. Så hur gick det?

PostNord har utdelningsplikt

PostNord är den posttjänst som har skyldighet till att dela ut post till hela Sverige fem dagar i veckan, i enlighet med postlagen. Den enda motprestation som behövs från mottagaren är att det finns ”godkänd anordning för överlämnande av post”. Det är PTS, Post- och telestyrelsen, som är den myndighet som ansvarar för att sätta regler och krav på hur, när och var post ska överlämnas – men också se till att postlagen efterföljs. Samma myndighet ansvarar alltså för att två möjligen motsägande reglementen ska följas.

Första gången frågan tas upp

Tidigare bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som har fått utdelningsuppehåll har åtgärdat problemet, vilket oftast varit trasiga eller felplacerade brevinkast, och postutdelning har startat igen. Men den här föreningen valde istället att stämma PostNord och ville att tingsrätten skulle förplikta PostNord att återuppta utdelningen. Eftersom frågan inte prövats förut har det alltid varit tvist om huruvida utdelningsplikt enligt postlagen, en rättighet i Sverige sedan länge, väger tyngre än reglerna för godkända brevinkast. En dom i den här frågan kan sätta en viktig praxis för om PostNord har skyldighet att dela ut post även till icke godkänd brevinkast.

Domen

Något snopet för kärande blev ärendet avvisat i tingsrätten som hänvisade till att en allmän domstol inte var behörig att pröva frågan. Det var upp till myndigheten PTS eller en förvaltningsdomstol att pröva frågan. Föreningen hade redan varit i kontakt med PTS som hänvisade till att det rörde sig om en fråga mellan två civilrättsliga parter, och att frågan därför skulle tas upp i allmän domstol. Det visade sig att tingsrätten tyckte annorlunda.

Vad innebär det?

Det betyder inte att PostNord nödvändigtvis har mandat i att stänga av postutdelningen, utan bara att frågan ägs av PTS och förvaltningsdomstolarna. Eftersom frågan har tagits med PTS, som valde att hänvisa till allmänna domstolen, kan man ana att PostNord även i framtiden kommer att använda sig av utdelningsuppehåll vid tvister. I alla fall fram tills att frågan prövats och en dom står fast.

9
Feb

Platsannonser ute just nu

Det händer alltid mycket hos oss, och just nu söker vi flera nya medarbetare. Med vår nya maskinpark och produktion i Spånga behöver vi snabbt uppbackning av fler kompetenta och drivna människor som gillar att tänka till och jobba med händerna. Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa mer!

CNC-operatör
Arbetsledare i maskinpark
Montör
Elektronikmontör

Dyker det upp några frågor? Kontakta oss på jobb@dinbox.se

Trevlig fortsatt fredag!

8
Feb

Kraftig ökning av bostadsinbrott i Stockholm


Vi kom i kontakt med lite intressant statistik som Polisen skickat ut i Stockholm. Tyvärr, får man säga, har bostadsinbrotten i Stockholm ökat kraftigt mellan 2016 till 2017; från 7000 till 9000 anmälda inbrott. I vissa områden har ökningen varit så hög som 70 procent. Villor är oftast mer utsatta, men även även inbrott i lägenhet blir allt vanligare. Enligt polisen är utländska stöldligor de som står för den största delen av bostadsinbrotten – låga straff och liten upptäcktsrisk gör Sveriges lägenheter och villor till eftertraktade mål. Stora skillnader mellan 2016 och 2017 kan också ses i city, främst på Östermalm och Norrmalm, där en ökning på 26 respektive 43 procent skett.

Grannsamverkan och uppmärksamhet boende emellan är en rekommenderad åtgärd för att förhindra att obehöriga kan röra sig fritt i området. I flerbostadshus är så kallade dörrbryt den vanligaste metoden, jämfört med fönster och altaningångar i villa. Gallergrind och säkerhetsdörr, helst utan inkast i dörren, har här visat sig vara den bästa metoden för att stoppa tjuven i arbetet eller avskräcka innan det ens börjar brytas – ett svårare alternativ väljs ofta sist. I områden och fastigheter där kopierade nycklar eller kännedom om portkod finns bland organiserade ligor kan man ofta se upprepade inbrottsförsök under en längre tid. Polisen rekommenderar här att man tittar över fastighetens skalskydd som ett första steg i att bekämpa inbrottstjuven.

Källa: BRÅ

1
Feb

Office manager

Det är alltid roligt att bli fler här på kontoret. Är du nästa medarbetare på Dinbox? Spana in annonsen nedan!
https://www.metrojobb.se/jobb/1379266-office-manager