Björksätravägen

 

Specifikationer

  • Svenskboxen Liggande
  • Digitala namnskyltar
  • Elektroniska lås
  • Specialfärg (RAL 3020)
  • Väggmonterad läsare
  • Passersystem
  • Wallpad 21 bokningstavla till tvättstugan

Ort

Stockholm

Beställare

DAP