Specifikationer

  • Svenskboxen Liggande
  • Snedtak
  • Specialfärg

Ort

Älta

Beställare

Wallenstam (via Mecon Bygg)