Reklamation

Reklamationsärenden

Har du ett reklamationsärende med någon av DinBox produkter ber vi dig fylla i följande reklamationsformulär för och skicka in till oss.

Innan du skickar in ditt ärende ber vi dig titta igenom våra Försäljnings- och leveransvillkor nedan.

Reklamationsformulär

Företag/brf

Kontaktperson

E-post

Telefonnummer

Kontaktuppgift hyresgäst (frivilligt)

DinBox ordernummer

Mottaget datum*

Adress reklamationen gäller

Postnummer

Ort


Reklamationsorsak

Vänligen beskriv ärendet

För att vi skall kunna behandla ditt ärende snabbt och korrekt ber vi dig bifoga bilder; gärna en översiktsbild samt en närbild som visar orsaken till reklamationen.

Filtyp: gif, png, jpg eller jpeg (storlek max 1mb)


Innan du reklamerar en digitala produkt (Wallpad, passerläsare eller fastighetsbox med elektroniska lås/digitala namnskyltar) ber vi dig först göra följande:

  • Starta om enheten genom att dra ut strömkabeln
  • Starta om byggnadens router
  • Kontrollera om någon kabel har lossnat
  • Känn efter om PoE-adaptern är varm (helt kall innebär trasig adapter)

Om du gjort ovanstående och felet kvarstår ber vi dig skicka in en reklamationsanmälan.
Jag har gjort dessa felsökningarMin reklamation gäller inte digital produkt


Önskad åtgärd

Specifikationer

Vid garantiärenden skickar vi ut reservdelar utan kostnad. Vid skadegörelse eller om garantitiden utgått tillkommer kostnader för reservdelar enligt gällande prislista.

Önskar ni att vi skickar ut en reparatör tillkommer alltid en timdebitering.


Vänligen svara med siffror