Boenderegistret manual

Boenderegistret — vad är det?

Dinbox utvecklar och tillverkar en rad digitala fastighetslösningar, och för att du som kund ska få ut så mycket som möjligt av ditt köp har vi också Boenderegistret. Detta är användarverktyg som gör att du som fastighetsägare eller styrelsemedlem kan fortsätta att underhålla och uppdatera dina enheter även efter att installatörerna är klara.

Boenderegistret är helt webbaserat, vilket innebär att du kan få tillgång till det från valfri dator, smartphone eller läsplatta – det enda som är krävs är en internetuppkoppling. Med ditt inlogg kan du göra de nödvändiga ändringarna eller inställningarna som behövs, och inom en timme kommer hela systemet ha uppdaterat sig själv.

Att beställa digitala enheter

I och med din beställning av någon av Dinbox digitala enheter – exempelvis fastighetsboxar, digitala våningsregister och läsare till passersystem – så måste du också innan leverans ansluta dig till Boenderegistret.

 1. Du som kund lägger en beställning på en eller flera digitala enheter.
 2. Dinbox skapar ett inlogg åt dig på www.boenderegistret.se med hjälp av att du fyller i detta formulär https://dinbox.se/orderbekraftelse/ och efter det informerar Dinbox dig om ditt inlogg samt lösenord.
 3. Du som fastighetsansvarige behöver nu logga in på kontot och fylla i adresser samt de boende på adresserna. Detta måste ske senast en vecka innan leverans. Du kan även fylla i Excel-filen som finns att ladda ner och importera den i Boenderegistret.
 4. Ni förbereder kontot på boenderegistret med taggar till användarna. Har ni beställt taggar av Dinbox så levereras de tillsammans med övriga produkter. Vill ni ha råd och tips på vilka taggar ni kan använda och hur ni kan lägga in de är ni välkomna att kontakta din återförsäljare eller Dinbox.
 5. Enheterna skickas från Dinbox lager till er där de monteras. Gör du detta själv har Dinbox separata monteringsanvisningar för varje produkt.
 6. Vid montering kontaktar montören Dinbox och anger respektive serienummer eller macnummer som står på produkterna. Dinbox kommer i samband med detta fråga om antal produkter, adresser m.m. Detta bör montören göra på plats.
 7. Efter detta kan du själv logga in i Boenderegistret och ändra namn, elektroniska nycklar och dylikt.

Innan dina enheter monteras i trapphuset

 1. Gå till webbsidan www.boenderegistret.se och logga in med det användarnamn samt lösenord som du fått av Dinbox.
 2. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 3. Om du ska importera boende klickar du på knappen Importera boende och laddar upp den ifyllda excelfilen som du har fyllt i tidigare och går sen vidare med anvisningarna efter punkt 12.
 4. Ska du skapa boende manuellt går du vidare till punkt 5.
 5. Klicka på knappen Skapa adress. Fyll i adress, postnummer och stad och klicka sedan på Skapa adress.
 6. Du kommer direkt in på menyn för din nya adress.
 7. Klicka på knappen Hantera boende.
 8. Klicka på knappen Lägg till flera boende.
 9. Du får nu upp flera rader där du kan fylla i uppgifter för de boende på den adress du precis skapade.
 10. Du måste fylla i:
  • Efternamn
  • Intern lgh. bet. (Samma som Lantmäteriverkets nr om inte annat)
  • Läntmät. lgh. nr (Lantmäteriverkets lägenhetsnummer)
  • Våningsplan (väljs med knappen)

Förnamn får du själv välja om du vill fylla i. Lämna kolumnen RFID-nyckel tom sålänge.
Räcker inte raderna till så kan du lägga till en ny rad med knappen Lägg till ny rad, du kan också lägga till åtta rader på en gång (istället för att klicka åtta gånger på Lägg till ny rad).
När du är klar med alla de boende i fastigheten klickar du på Spara.

Efter att dina enheter monterats i trapphuset

Alla enskilda enheter ska nu vara anslutna till internet med en nätverkskabel och ha strömförsörjning. Nästa steg är olika beroende på vilken produkt du har beställt.

Fastighetsbox (elektroniska namnskyltar/lås)
De namn du registrerade i Boenderegistret syns direkt på de elektroniska namnskyltarna, där varje person du fyllde i har fått varsitt fack eller ett fack per lägenhetsnummer om flera personer bor i samma lägenhet.
Har du elektroniska lås har du antingen fått alla nyckeltaggar levererade tillsammans med övriga produkter eller om Dinbox lägger in dem i systemet skickas de senare.

Digitalt våningsregister (Wallpad)
När du kopplar in Wallpaden och det fått starta upp kommer du se våningsregistret på de boende du lagt in till vänster på skärmen. Den högra halvan är vit tills du lagt in någon information eller ett meddelande där.

Dina enheter är nu redo att användas som de är. Alla ändringar du vill göra − rätta ett namn, ta bort eller lägga till en boende, lägga ut meddelanden eller liknande − sköts direkt från webbsidan www.boenderegistret.se.

Lägga till en boende

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill lägga till en ny boende.
 3. Klicka på knappen Hantera boende. Här ser du listan på alla boende som är eller har varit registrerade i fastigheten. Deras status visar om de är Inflyttad, Kommer flytta in eller Har flyttat.
 4. Klicka på Lägg till boende.
 5. Du får nu upp fält där du kan fylla i uppgifter för den boende i ordningen nedan:
  • Förnamn – lämnas tomt om det gäller ett företag eller att man inte vill ange
  • Efternamn eller namn på företag – måste alltid fyllas i.
  • Lösenord – används för inloggning till Bokningsverket. Eventuellt lösenord döljs efter att boenden skapats. Lämnas tomt för att inte ersätta det befintliga lösenordet.
  • Intern lgh.bet. – Används för interna lägenhetsnummer. Kan vara exempelvis samma som Lantmäteriverkets nummer om inte annat anges.
  • Läntmät. lgh.nr – Lantmäteriverkets lägenhetsnummer
  • Våning – väljs via pilen till höger om våningstexten.
  • RFID-nyckel – Används om passage via beröringsfri bricka ska användas på exempelvis dörr eller postbox. Uppgifter om RFID fås antingen från Dinbox, angivet på brickan eller från en bordsläsare.
  • Nyckelmärkning – Fält för att ange information om nyckeln, exempelvis färg eller gravering för att enklare kunna identifiera den.
  • Personlig dörrkod – Används om passage via kod ska användas.
  • Inflyttningsdatum – Anges om den boende ska aktiveras på det angivna datumet.
  • Utflyttningsdatum – Anges om den boende ska ska spärras och sluta fungera på det angivna datumet.
  • Synlig på enheter – Markeras om den boende ska synas på digitala enheter såsom postboxar, tidningshållare samt WallPads.
  • Kommentar: (endast synlig för administratörer) – textfält som är dolt för den boende. Används för eventuella kommentarer eller påminnelser.
 6. När du är klar med den boende klickar du på knappen Lägg till.

Lägga till flera boende

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill lägga till en ny boende.
 3. Klicka på knappen Hantera boende.
 4. Här ser du listan på alla boende som är eller har varit registrerade i fastigheten. Deras status visar om de är Inflyttad, Kommer flytta in eller Har flyttat.

 5. Klicka på Lägg till fler boende.
 6. Du får nu upp flera fält där du kan fylla i uppgifter för dom boende i ordningen nedan:
  • Förnamn – lämnas tomt om det gäller ett företag
  • Efternamn eller namn på företag – måste alltid fyllas i.
  • Intern lgh.bet. – Används för interna lägenhetsnummer. Kan vara exempelvis samma som Lantmäteriverkets nummer om inte annat anges.
  • Läntmät. lgh.nr – Lantmäteriverkets lägenhetsnummer
  • Våning – väljs via pilen till höger om våningstexten.
  • För att få ytterligare en boenderad klickar du på Lägg till rad.
  • För att få ytterligare åtta boenderader klickar du på Lägg till åtta rader.
 7. När du är klar med skapandet av flera boende klickar du på knappen Spara.

Ändra uppgifter på en boende

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill redigera en boende.
 3. Klicka på knappen Hantera boende. Här ser du listan på alla boende som är eller har varit registrerade i fastigheten. Deras status visar om de är Inflyttad, Kommer flytta in eller Har flyttat.
 4. Klicka på raden på den boende du vill redigera.
 5. Ändra uppgifterna i fälten och avsluta sen genom att klicka på Spara boende för att spara ändringarna.
 6. För att återgå till föregående bild utan att spara eventuella ändringar klickar du på knappen Avbryt till Hantera Boende.

Ändra RFID-nycklar på en eller flera boende

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill redigera en boende.
 3. Klicka på knappen Hantera boende. Här ser du listan på alla boende som är eller har varit registrerade i fastigheten.
 4. Klicka på knappen Ändra RFID-nycklar.
 5. Ändra uppgifterna i något av dom två vita fälten för respektive boende och avsluta sen genom att klicka på Spara för att spara uppgifterna.

Ta bort en boende

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill redigera en boende.
 3. Klicka på knappen Hantera boende. Här ser du listan på alla boende som är eller har varit registrerade i fastigheten.
 4. Klicka på raden för den boende som skall raderas. Klicka sedan på knappen Ta bort.
 5. Bekräfta ditt val via rutan som dyker upp på skärmen.
 6. Klickar du på Avbryt återgår du till boendevyn utan att någon ändring sker.

Ändra adress

Ändra adressdata för ett system. Under denna knapp har du möjlighet att redigera din adress. På samma sätt som när du skapade adressen så kan ändra gata, postnummer och postort.

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill redigera adressdatan.
 3. Klicka på knappen Ändra adressdata.
 4. Du får nu upp nedanstående fält där du kan redigera uppgifterna för den valda adressen.
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Postort
 5. Efter slutförd redigering klickar du på Spara för att spara ändringarna.
 6. Om inga ändringar ska utföras klickar du på Avbryt

Lägg till utrustning

Lägga till samt ändra kringutrustning i ett system. Under detta val kan man lägga till ny hårdvara samt göra inställningar för dessa enheter vad gäller dörrcentraler, WallPads, tidningshållare samt postboxar.

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill hantera kringutrustningen.
 3. Klicka på Hantera kringutrustning.
 4. Du kommer nu att få en lista med samtliga enheter anslutna mot denna adress.
 5. Om listan är tom får du börja med att klicka på Lägg till enhet.
 6. Ange namn på produkten som ska programmeras.
 7. Välj sen vilken typ av enhet det är.

Konfigurera Wallpad

För Wallpad finns följande inställningar beroende på vilken modell som skall programmeras:

 • MAC – Anger vilken MAC-adress enheten har för att den ska kunna ansluta mot Boenderegistret och få rätt information. MAC-adressen finns angiven på varje specifik Wallpaden.
 • Offline – Bocka i denna ruta om enheten inte kommer att vara online hela tiden för att undvika logg på detta.
 • Debugläge – Används internt på Dinbox för tester.
 • Uppdateringsgren – Avgör vilken mjukvara som ska skickas till enheten. Bör alltid stå på Release såvida inget annat meddelats.
 • Starta om enhet – En bock i denna ruta kommer att resultera i att enheten startar om sig efter nästa hämtning av data.
 • Logga RFID – Denna inställning gör att RFID-numret läses ut i råformat.
 • Inaktivera input-knapp X10 – Bocka i denna ruta för att inaktivera ingången som återfinns på X10 och som används för att aktivera utgången på läsaren.
 • Inaktivera input-knapp D112 – Se förklaringen ovan.
 • Extra info – Används enbart i informationssyfte och fyller ingen programmeringsfunktion.

Konfigurera DCU-2

För centralen DCU-2 (benämns som DCU-enhet) finns följande val:

 • Serienummer – Unikt 12-siffrigt nummer som måste anges för att kunna programmera centralen. Finns angiven på centralenheten.
 • Offline – Bocka i denna ruta om enheten inte kommer att vara online hela tiden för att undvika logg på detta.
 • Debugläge – Används internt på Dinbox för tester.
 • Extra info – Används enbart i informationssyfte och fyller ingen programmeringsfunktion.

Efter att DCU-2 blivit skapad kommer man vidare till Kopplingar och här dyker Ingångar, utgångar och Dörrmiljöer upp.

RS485-enheter
Under denna rubrik lägger man till dom anslutna 485-enheterna samt anger busstillhörighet, adressering samt vilken dörrmiljö dom tillhör. Efter att ha klickat på Lägg till dyker dessa val upp:

 • Typ – Anger vilken 485-enhet som är ansluten.
 • Bus – Talar om för centralen vilken bus den anslutna 485-enheten sitter på.
 • Adressering – Anger vilken adress 485-enheten har. Adressen anges på den anslutna 485-enheten via dipswitchar.
 • Tillhör dörrmiljö – Talar om vilken dörrmiljö 485-enheten sitter vid.

Om fler 485-enheter skall anslutas klickar man på Lägg till ytterligare en gång och anger rätt uppgifter på den nya raden som dyker upp.

Ingång

Detta val används för att programmera respektive ingång på centralen.

 • Typ – Anger vilken funktion ingången ska ha.
  • Brytning – Normalläget är att ingången är aktiv, dvs kortsluten. Aktiveras när ingången går inaktiv, dvs brytning av kortslutningen.
  • Slutning -Normalläget är att ingången är inaktiv, dvs bryten. AKtiveras när ingången går aktiv, dvs kortsluten.
  • Magnetkontakt – Används när en magnetkontakt sitter ansluten till dörrmiljön. Aktiveras via brytning av kortslutning.
  • Öppnarknapp – Funktion för att aktivera ett relä när ingången kortsluts för exempelvis öppnaknapp.
 • Tillhör dörrmiljö – Talar om vilken dörrmiljö ingången är kopplad till.

Utgång

Detta val används för att programmera respektive utgång på centralen.

 • Typ – Anger vilken funktion utgången ska ha.
 • Elslutbleck – Används vid styrning av elslutbleck/motorlås eller annan utrustning.
  Dörrautomatik – Funktion för att styra dörrautomatik med möjlighet till fördröjning av aktivering.

 • Tillhör dörrmiljö – Talar om vilken dörrmiljö utgången är kopplad till.

Dörrmiljöer

Under denna rubrik skapar man respektive dörrmiljö som centralen ska styra för att slutföra programmeringen av in/utgångar.

Ändra eller radera en befintlig enhet
Om man ska ändra programmeringen för en befintlig enhet gör man följande:

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på̊ sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill hantera kringutrustningen.
 3. Klicka på Hantera kringutrustning.
 4. Du kommer nu att få en lista med samtliga enheter anslutna mot denna adress.
 5. Klicka på enheten som du vill ändra uppgifterna på.
 6. Efter slutförd programmering – klicka på Uppdatera, Spara och sedan Skicka ändringar som gjorts.

Om man istället ska radera en enhet gör man följande:

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill hantera kringutrustningen.
 3. Klicka på Hantera kringutrustning.
 4. Du kommer nu att få en lista med samtliga enheter anslutna mot denna adress.
 5. Klicka på enheten som du vill radera.
 6. Klicka på den röda knappen längst ner till höger där det står Ta bort enhet.
 7. Bekräfta att du verkligen vill radera enheten via popupen.
 8. Efter att enheten raderats återgår du till listan över anslutna enheter mot denna adress.

Inställningar kringutrustning

Ändra inställningar för kringutrustning i ett system.
Under detta val kan man göra inställningar för sin kringutrustning vad gäller dörrcentraler och WallPads. Tidningshållare och postboxar går ej att ändra i denna meny.

 1. Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på staden och sedan den adress där du vill redigera kringutrustningen.
 3. Klicka på knappen Inställningar kringutrustning.
 4. Du får nu upp en lista över all digital kringutrustning anslutet mot denna adress.
 5. Klicka på en resurs för att komma åt dess inställningar
 6. För dörrcentraler finns följande inställningar:
  • Central dörrkod – Används för att ange en global kod för att passera genom denna dörr som inte har några tidsbegränsningar. Dörrar rekommenderas inte att styras via kod denna väg utan via Passergrupper som kommer i ett
  • senare kapitel i denna manual.

 7. För Wallpad finns följande inställningar:
  • Rubrikbild – Anger en rubrik som alltid kommer att synas högst upp på skärmen. Måste vara exakt 1920 pixlar bred och 77 pixlar hög. Tänk på att texten i denna bild bör placeras till höger för att inte täckas av
  • adressuppgifterna på tavlan.

  • Skärmläge – Name List and Messages används om både boenderegister och meddelanden ska visas. Full Screen Images väljs om enbart bilder ska visas som då kommer att visas på hela skärmytan.
  • Ljusstyrka Hög – Hur starkt skärmen ska lysa när den är aktiv. Anges mellan Off till 100% ljusstyrka.
  • Ljusstyrka Låg – Hur starkt skärmen ska lysa när den är inaktiv. Anges mellan Off till 100% ljusstyrka.
  • Timeout – Anger i sekunder hur länge skärmen ska vara inaktiv innan den släcks ner.
  • Bläddringsavstånd – Bestämmer med hur många pixlar boenderegistret ska bläddra vid tryck på nån av bläddringsknapparna.

Inställningar namnlista

Justering hur namnlistan i WallPads ska presenteras.
Här kan man göra inställningar för hur namnlistan i WallPads ska se ut.
Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
Klicka på staden och sedan den adress där du vill redigera adressdatan.
Klicka på knappen Inställningar namnlista.
Du får nu upp olika val för hur informationen om dom boende ska presenteras.

 • Formatmall – Går att växla mellan fyra olika alternativ som standard där varje val genererar en exempelbild med en liten förklaring.
 • Förnamn – Valbart mellan om hela förnamnet ska skrivas ut eller om bara första bokstaven ska anges.
 • Ordning – Valbart mellan Fallande där högsta våningen hamnar överst eller Stigande där lägsta våningen hamnar överst. Sen kommer våningarna att stegas upp eller ner beroende på vad som är valt.
 • Dela – Bockas i om man har två WallPads bredvid varandra och vill att exempelvis våning 1-5 ska presenteras på den ena och våning 6-10 på den andra. Ger ett nytt inställningsval längst ner på sidan när den markeras där
 • våningar delas in.

 • Våningsnamn – Vid behov finns här möjlighet att byta namn på respektive våningsplans våningstext.

Klicka på Förhandsvisning [Tavlans namn] varpå ett nytt fönster kommer att öppnas upp och visa hur dom valda inställningarna kommer att presenteras i WallPad’en.
För att bekräfta ändringarna klickar du på Uppdatera.
Om du inte vill göra några ändringar eller ångra något klickar du på Tillbaks till Hantera Adress.

Hantera postboxar

Vy över anslutna postboxar och tidningshållare samt presentation av namn.
Under denna knapp går det dels att se vilka namn som syns på respektive postfack och tidningshållare samt hur namnen ska presenteras.
Klicka på Adresser i menyn högst upp på sidan.
Klicka på staden och sedan den adress där du vill redigera adressdatan.
Klicka på knappen Hantera postboxar.
Övre delen av denna vy visar dom boendes postfack samt tidningshållare.
Nedre vyn ger valmöjligheter kring hur namnen och lägenhetsnummer ska presenteras på displayerna.
Klicka på Uppdatera för att bekräfta eventuella förändringar.
Om inga ändringar gjorts eller om man vill ångra något klickar man istället på knappen Tillbaks till Hantera Adress.

Meddelanden för denna adress

Under detta val listas samtliga meddelanden som kommer, har eller visas för tillfället att presenteras.

Meddelanden

Administration över vilka meddelanden som ska presenteras på respektive ansluten WallPad.
Klicka på Meddelanden i menyn högst upp på sidan.
Sidan som visas listar en summering över samtliga meddelanden som är inaktiva eller aktiva i samtliga adresser kopplade mot den valda staden samt sorteringsval.

 • Visa alla – Återställer eventuella sorteringsregler av meddelanden.
 • Visa aktiva – Döljer alla meddelanden som inte har status Aktiv.
 • Visa framtida – Döljer alla meddelanden som inte har status Framtida.
 • Visa utgångna – Döljer alla meddelanden som inte har status Utgången.
 • Skapa nytt meddelande – Tar dig vidare till en vy för att skapa nya meddelanden som ska visas. Se kapitlet nedan för mer information.
 • Förhandsvisningsbild – Visar en miniatyr av hur meddelandet ser ut på WallPad’en.
 • Titel – Visar meddelandets titel.
 • Adresser – Visar samtliga adresser som respektive meddelande ska, visas eller har visats på.
 • Status – anger om meddelandet är Aktiv, Utgången eller Framtida. Utgången visas med information om när den slutade gälla och Framtida visas med datum när den går aktiv.

Skapa nytt meddelande

Klicka på Skapa nytt meddelande under Meddelanden.
Under Formatmall finns följande val som avgör hur meddelanden på WallPad’en kommer att visas:

 • Enkelt Meddelande – Bara text med orange bakgrund som rubrik.
 • Vit på blå – Bara text med blå bakgrund.
 • Ladda upp bild eller pdf vit – Om bakgrundsfärgen i bilden eller pdf’en är transparent blir den istället vit.
 • Ladda upp två bilder – Används endast om man presenterar meddelanden i fullscreen utan våningsregister/index. Bilderna placeras bredvid varandra mot en svart bakgrund.
 • Ladda upp två bilder vit – Används endast om man presenterar meddelanden i fullscreen utan våningsregister/index. Bilderna placeras bredvid varandra mot en vit bakgrund.
 • Ladda upp originalformat – Används för att ladda upp en bild eller ett PDF-dokument som kommer att visas centrerad. Om bilden är för stor för skärmytan kommer den att skalas ner tills den får plats. Bakgrunden blir svart om
 • inte all yta täcks av bilden.

 • Meddelande i molnen – Text med bakgrundsbild av himmel och moln.
 • Ladda upp originalformat vit – Används för att ladda upp en bild eller ett PDF-dokument som kommer att visas centrerad. Om bilden är för stor för skärmytan kommer den att skalas ner tills den får plats. Bakgrunden blir vit
 • om inte all yta täcks av bilden.

 • Ladda upp bild eller pdf – Om bakgrundsfärgen i bilden eller pdf’en är transparent blir den istället svart.
 • Personligt meddelande – Används för att skicka personliga meddelanden till boenden som blir läsbara när dom lägger på brickan på tavlans läsare. Vänsterklicka på adress (inte bockrutan) och bocka sen för den/dom boende som
 • ska få meddelandet. Administratör får läskvitto via nytt val Visa privat meddelande.

 • iframe – Möjlighet att länka till extern webbsida för att visa skräddarsydd information som exempelvis väder eller busstidtabell.

Parametrar:

 • Titel – Rubrik på meddelandet. Visas tillsammans med text beroende på vald formatmall.
 • Startdatum – Datum från det då meddelandet ska börja visas.
 • Slutdatum – Datum från det då meddelandet ska sluta visas.
 • Visningstid – Antal sekunder som meddelandet ska visas innan nästa meddelande dyker upp på skärmen.

Text och bild

 • Textfält – visar ett fält för val av text som ska presenteras tillsammans med angiven titel under parametrar.
 • Ladda upp fil – Används för att välja en bild som ligger lokalt på datorn. Klicka på knappen Välj fil för att peka ut vilken fil som ska laddas upp.

Adresser

 • Stad – Bocka i staden om meddelandet ska gälla för samtliga adresser kopplade mot den.
 • Specifik adress – Bocka i en eller flera adresser för att skräddarsy vart meddelandet ska visas.
 • Personligt meddelande – För att ange en eller fler mottagare av det personliga meddelandet vänsterklickar man på adressen varpå en lista över dom boende dyker upp. Om man istället bockar i adressen som den boende återfinns
 • under kommer det att bli ett vanligt meddelande på tavlans skärm och inte ett privat meddelande.

Skapa bokningsschema

 1. Klicka på Bokning i menyraden. Sidan som visas listar samtliga passerscheman kopplade mot den tidigare valda staden..
 2. Klicka på Lägg till bokningsschema
 3. Tilldela bokningsschemat ett namn och klicka på Skapa.
 4. Välj sen Åtkomsttyp bokning för gå vidare med programmeringen och få upp följande val:
  • Namn – Namnet på den valda bokningsgruppen.
  • Före bokad tid – Anger hur många minuter innan passet börjar som den boende kan komma in. Lämnas på 0 för att följa passtart.
  • Efter bokad tid – Anger hur många minuter efter passet slutat som den boende kan komma in. Lämnas på 0 för att följa passlut.
  • Max bokningar – Maximalt antal bokningar som ännu inte löpt ut som den boende kan ha för detta bokningsschema.
  • Bokningstider start/slut – Översta raden anger när första passet ska börja samt när det ska sluta. Rad nr två anger när pass nr två börjar och slutar.
  • Undantag – Möjliggör undantag för att spärra bokningar för valda dagar.
  • Adresser – Anger vilken adress bokningsschemat ska tillhöra för att styra behörigheten in till det bokningsbara utrymmet.
  • Bokningsbara faciliteter – Om bokningsschemat är nyskapat är Bokningsbara faciliteter tomma. Klicka på knappen Lägg till ny facilitet för att komma vidare i programmeringen där man först väljer namnet på det som ska bli
  • bokningsbart i namnfältet samt sen till höger bockar i resursen som ska bli bokad när denna resurs väljs i WallPad’en eller webbokningen. För att lägga till fler Bokningsbara faciliteter får man på nytt gå in i Bokningsscheman, klicka på Ändra på samma Bokningsscheman och klicka sen igen på Lägg till ny facilitet. Om det finns två Bokningsbara faciliteter under ett Bokningsscheman kommer den översta att bli bokad först och sen den som ligger på rad två. När bägge Bokningsbara faciliteterna är bokade kommer den att presenteras som ej bokningsbar i WallPad’en samt i webbokningen.

 
Om det redan finns Bokningsscheman skapade i programmeringen kommer dessa att synas direkt när man klickar på länken högst upp och nedan kommer att listas:

 • Namn – Namnet på befintliga bokningsscheman.
 • Adresser – Visar vilken adress respektive bokningsschema är kopplad mot.
 • Ändra – Används för att gå in på ett befintligt bokningsschema och redigera dess inställningar.

Skapa passerschema

 1. Klicka på Passer i menyn högst upp på sidan. Sidan som visas listar samtliga passerscheman kopplade mot den tidigare valda staden.
 2. För att skapa ett nytt Passerschema klicka på knappen Lägg till passerschema.
 3. Tilldela passerschemat ett namn och klicka på Skapa.
  • Namn – Namnet på det valda passerschemat.
  • Åtkomsttyp – Valbar mellan Alltid tillträde och Tidsstyrt tillträde. Alltid tillträde används om passage ska tillåtas dygnet runt alla dagar i veckan. Vill man begränsa accessen under vissa tider på valda dagar väljer man
  • istället Tidsstyrt tillträde och fyller i tillåtna tider på valda dagar i dom nya kolumnerna som dyker upp nertill under kategorin När.

  • Schemakod – En kod som är kopplad till ett passerschema och inte till en specifik användare.
  • Hur – styr reglerna för giltig passage, valbart mellan Alltid, Valda tider, Övriga tider samt Aldrig beroende på vald Åtkomsttyp.
  • – E-nyckel väljs för den beröringsfria nyckeln.
   – Schemakod används för att kunna passera via en gemensam kod.
   – E-nyckel & Schemakod kombinerar den beröringsfria nyckeln och den gemensamma koden så båda måste användas vid passage.
   – E-nyckel & Personlig kod kombinerar den beröringsfria nyckeln och den privata koden så båda måste användas vid passage.

  • Var – anger vart passerschemat gäller.
  • – Dörrar är tom när passerschemat är nyskapat. Klicka på knappen Välj Dörrar för att markera vilka resurser som ska ingå och klicka sen på spara för att bekräfta. Valda dörrar kommer att presenteras under denna kategori.

  • Vem – talar om vem som får nyttja detta passerschema.
  • – Adresser – visar vilka adresser som finns valbara för detta passerschema. Klicka på staden och bocka i adressen/erna där tillträde ska ingå.

  • När – avgör mellan vilka tider på specifika dagar som passerschemat ska vara aktivt/inaktivt. Visas ej om passerschemat är av åtkomsttypen Alltid tillträde.
  • – Start – sätter starttiden för den valda dagen. Följer reglerna som återfinns under Hur.
   – Slut – sätter sluttiden för den valda dagen. Följer reglerna som återfinns under Hur.

 
Om det redan finns Passerscheman skapade i programmeringen kommer dessa att synas direkt när man klickar på länken högst upp och nedan kommer att listas:

 • Namn – Namnet på befintliga Passerscheman.
 • Schematyp – Visar Alltid tillträde eller Tidsstyrt tillträde.
 • Adresser – Visar vilken adress respektive Passerschema är kopplad mot.
 • Ändra – Används för att gå in på ett befintligt Passerschema och redigera dess inställningar.

Byt språk

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Inställningar
 3. Välj mellan Svenska, Norska, Engelska.
 4. Bekräfta eventuell ändring genom att klicka på knappen Använd inställningar.

Ändra tid för driftstörningsvarning

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Inställningar
 3. Ändra Enheter Timeout – Anger tiden i timmar innan ett varningsmail går iväg för att uppmärksamma driftstörningen.
 4. Bekräfta eventuell ändring genom att klicka på knappen Använd inställningar.

Specialanpassa fördefinierade formatmallar

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Formatmallar
 3. Klicka på respektive mall för att komma åt att redigera dessa och definiera egna regler.

Lägg till extra användarkonton

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Extra användarkonton.
 3. Om detta är ett nytt system utan några extra användarkonton finns bara valet Lägg till användare tillgängligt. Klicka på den knappen för att gå vidare.
 4. Följande fält presenteras:
  • Användarnamn – Användarnamn som används vid inloggning.
  • Lösenord – Lösenordet som kopplas samman med användarnamnet ovan vid inloggning. Döljs efter sparande av konto.
  • Namn – Förnamn på administratören.
  • Efternamn – Efternamn på administratören.
  • E-post – Kontaktuppgifter till kontoinnehavaren. Ej obligatoriskt.
  • Telefon – Kontaktuppgifter till kontoinnehavaren. Ej obligatoriskt.
  • Adress – Kontaktuppgifter till kontoinnehavaren. Ej obligatoriskt.
  • Info – Övrig info.
  • Adresser – Här markeras vilka adresser kontoinnehavaren ska komma åt att administrera.
 5. Bekräfta skapandet av extra användarkonto genom att klicka på knappen Lägg till.

Om det redan finns extra användarkonton skapade i programmeringen kommer dessa att synas direkt när man gått in på länken för administration av dessa och följande kolumner visas:

 • Användarnamn – Användarnamn som används vid inloggning.
 • Namn – Förnamn på administratören.
 • Efternamn – Efternamn på administratören.
 • E-post – Kontaktuppgifter till kontoinnehavaren. Ej obligatoriskt.
 • Telefon – Kontaktuppgifter till kontoinnehavaren. Ej obligatoriskt.
 • Adress – Kontaktuppgifter till kontoinnehavaren. Ej obligatoriskt.
 • Registrerad – Visar datumet då kontot skapades.
 • Info – Övrig info.
 • Ändra – Används för att gå in och ändra befintlig administratör. Visar samma val som under punkt 4.
 • Ta bort – Används för att radera kontot och således spärra det.

Visa senaste åtkomster från kringutrustning

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Visa senaste åtkomster.
 3. Högst upp på denna sida kommer det att visas olika val beroende på vad som finns anslutet i systemet som används för att enklare kunna sortera fram relevant information.
  • Infotavlor – Döljer allt utom infotavlor i listan som visas enligt punkt 5.
  • Postboxar – Döljer allt utom postboxar i listan som visas enligt punkt 5.
  • Passersystem – Döljer allt utom passersystem i listan som visas enligt punkt 5.

 
Om detta är ett nytt system utan någon kringutrustning ansluten eller som ännu inte rapporterat in sig själv kommer listan under Registrerade i DB att bestå av tomma kolumner. Dessa fylls automatiskt på med information när anrop från ansluten kringutrustning sker.
Om det finns kringutrustning anslutet som rapporterat in sig kommer följande fält att presenteras:

 • Land – Visar med en flagga vilket land enheten befinner sig i.
 • Stad – En uppskattning av vilken stad enheten tros befinna sig i.
 • Senast – Talar om när systemet senast hade kontakt med enheten.
 • IP – Visar IP-adressen till den anslutna enheten.
 • Ikon för Postfack – Visar antingen en röd eller en svart ikon av tre postfack. Om ikonen är svart är allt ok men om den är röd är någon inaktivt. För mer info kan man peka på ikonen och få upp en ruta som listar samtliga anslutna postfack med röd eller svart text på respektive fack där den/dom som är markerade med svart text är online och den/dom som har röd text är offline. Klickar man på denna ikon kommer man vidare till en vy som ger mer ingående information om denna postbox.
 • Ikon för Bricka – Klickbar ikon som ger information om loggade händelser på läsare antingen via bricka eller dörrkod.
 • – Mottaget – Visar när händelsen inträffade.
  – RFID-nyckel / Dörrkod – Anger vilken bricka eller vilken dörrkod som användes när händelsen skapades.
  – Status – Visar med siffran 0 om passagen nekades eller siffran 1 om den godkändes.
  – Förnamn – Förnamnet på personen som genererade händelsen. Tomt om namn saknas.
  – Efternamn . Efternamnet på personen som genererade händelsen. Tomt om namn saknas.

 • Ikon för Graf – Klickbar ikon som visar när enheten rapporterat in sig samt antalet gånger det skett.
 • Typ – Vilken typ av enhet åtkomsten avser. Exempelvis om det är en central eller en WallPad.
 • Enhet – Visar namnet på enheten som det avser.
 • Adress – Visare adressen som den anslutna enheten är ansluten till.

Visa alla DCU-enheter

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Visa alla DCU enheter
 3. Följande information visas:
  • Extern ip-adress – Talar om via vilken ip-adress enheten har rapporterat in sig mot Boenderegistret.
  • Mjukvaruversion – Visar aktuell version i enhetens mjukvara.
  • Serienummer – Enhetens serienummer.
  • Uppkopplad – Status på om enheten är uppkopplad mot Boenderegistret eller ej.
  • Uppdaterad – Upplysning huruvida enheten tagit emot den senaste aktuella programmeringen eller ej.
  • Visa tagg logg – Klickbar knapp för att komma till loggbilden över aktuella händelser på enheten.

Visa bokningshistorik

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Bokningshistorik.
 3. Högst upp under rubriken Bokningshistorik väljer man först resurs att hämta information gällandes bokningar från varpå informationen nedan presenteras:
  • Veckodag – Visar dagen bokningen var inlagd på.
  • Datum – Visar datumet bokningen var inlagd på.
  • Tid – Visar passtiden för bokningen.
  • Namn – Namnet på personen som gjorde bokningen.
  • Lantmät. lgh.nr – Visar Lantmäteriets lägenhetsnummer kopplat till den som gjorde bokningen.
  • Kalendervy – En bild över hur bokningarna för den valda resursen disponerats under innevarande vecka.

Visa framtida bokningar

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Framtida bokningar.
 3. Högst upp under rubriken Framtida bokningar väljer man först resurs att hämta information gällandes bokningar från varpå informationen nedan presenteras:
  • Veckodag – Visar dagen bokningen är inlagd på.
  • Datum – Visar datumet bokningen är inlagd på.
  • Tid – Visar passtiden för bokningen.
  • Namn – Namnet på personen som har gjort bokningen.
  • Lantmät. lgh.nr – Visar Lantmäteriets lägenhetsnummer kopplat till den som gjort bokningen.
  • Kalendervy – En bild över hur bokningarna för den valda resursen disponerats under innevarande vecka.

Importera data

Denna funktion används för att importera användardata från extern källa.

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Hantera integrationsinställningar.
 3. Klicka på Lägg till integration.
 4. Fyll i uppgifterna i fälten och klicka på Lägg till integration.

Visa senaste integrationer

Under detta val listas samtliga upplagda integrationer samt en logg som visar deras status.

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Senaste integrationer.

Skriv ut boendenamn för namnskyltar

Utskrift av boendenamn för användning i postfack och/eller tidningshållare utan display.

 1. Klicka på Diverse i menyn högst upp på sidan.
 2. Klicka på Utskrift.
 3. Man kan antingen via sökfältet högst upp på sidan söka på antingen en adress eller en specifik boende eller så kan man via snabbvalen nedanför direkt välja en eller flera adresser att hämta boendenamn ifrån.
 4. För att söka sig fram till namn följer man följande steg:
  • Ange namn eller adress i sökfältet och klicka på sök.
  • Bocka för namnet/namnen som dyker upp i listan under Boende och klicka sen på Lägg till markerade till val.
  • Gå vidare till punkt 6.
 5. Väljer man att istället direkt markera en eller flera adresser i snabbvalet gör man följande:
  • Bocka för adressen/adresserna som namnen ska hämtas från och klicka på Välj alla boende från markerade adresser.
  • Gå vidare till punkt 6.
 6. I detta skede presenteras du med en vy över namnen som är valda för utskrift.
  • Namnen med en bock framför sig under kolumnen Välj är valda för utsrkift och kommer att gå vidare i en eventuell utskrift.
  • Välj utskriftsmall – Anger till vilken produkt namnen ska skrivas ut.
  • Förnamn – Möjlighet att välja om endast initialerna eller hela förnamnet ska skrivas ut.
  • Lägenhetsnummer – Valmöjlighet mellan om lägenhetsnummer ska visas och hur dom i sådana fall visas.
  • Återställ selektion – Rensar bort alla val av namn som finns förberedda för utskrift och återgår till en tom lista.
  • Lägg till fler till selektion – Via denna knapp kan man söka fram fler namn att lägga till eller markera ytterligare adresser för utskrift.
  • Generera utskrift – Slutför proceduren och tar dig vidare till dokumentet med namnen som ska skrivas ut anpassade för den valda produkten.

Få en gratis offert idag! Vi löser kontakten med återförsäljaren

Fyll i vad du är på jakt efter, så ser vi till att lösa prisuppgifter på både produkter och installation från en återförsäljare - enklare blir det inte