Miljö

Inställning

På Dinbox ser vi ännu längre än produktens livslängd. Våra produkter är återvinningsbara och de olika delarna kan enkelt plockas isär för optimal sortering. Färger, ytskikt och pulverlacker är miljögodkända i Sverige. På detta uppslag finner du våra certifikat som vi stolt visar upp. Vi anser att vi som företag både kan och bör göra vårt yttersta för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi strävar kontinuerligt efter miljöoptimering och har i dagsläget en rad certifikat från diverse instanser som understryker vårt miljöengagemang. Våra produkter består i största möjliga mån av återvinningsbara material, och där inte detta är möjligt ser vi till att delarna är enkla att plocka isär för maximal källsortering.

Vad kan vi som företag göra för vår gemensamma miljö? Även en liten åtgärd räknas. Därför tar vi eventuella miljökonsekvenser i beaktande i varje beslut. Det innebär att vi i stort som smått väljer det minst miljöpåverkande av flera alternativ. Eftersom vi transporterar varor över stora avstånd börjar vi redan vid ritbordet genom att optimera storlek och förpackningsmetod för att på så sätt lättare kunna skicka fulla containrar och pallar. På det mindre planet källsorterar vi på både kontor och lager och väljer inköp av ekologiska varor när det alternativet finns.

Miljöpolicy

Dinbox anser att vi som producerande företag både kan och bör göra vårt yttersta för att minska vår negativa miljöpåverkan. Bolaget har produktion i flera länder och transporterar av varor till kunder inom hela Norden. Det innebär att vi måste ställa höga krav på att effektivisera våra miljöprocesser. Syftet med bolagets arbete med att minska den negativa påverkan på miljön är att bidra till skapandet av ett uthålligt samhälle, bidra till en uthållig lönsamhet samt att stärka Dinbox varumärke.

Baserat på ovanstående ska verksamheter med anknytning till denna policy kännetecknas av följande grundläggande principer:

 • Att vid inledning av samt under pågående arbete med underleverantörer ställa krav på miljöanpassad produktion eller tjänst och på miljöriktiga slutprodukter.
 • Att kontinuerligt sträva efter att miljöoptimera våra transporter eftersom dessa utgör en stor del av vår miljöpåverkan.
 • Att vid framställning av produkter optimera användningen av material och, i de fall vi har flera alternativa likvärdiga materialalternativ, välja det minst miljöpåverkande.
 • Att kontinuerligt sträva efter att minska vår miljöpåverkan i all verksamhet.
 • Att tillvarata medarbetarnas engagemang och medvetenhet inom miljöpåverkan.

Dinbox ska följa tillämpliga lagar och andra krav som organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens miljöaspekter.

Kvalitet

Våra värderingar

Dinbox tillverkar fastighetsboxar, skåp och digitala fastighetslösningar. Vårt mål är att uppnå genomgående god kvalitet genom att vara lyhörda mot våra kunder, kontinuerligt sträva mot förbättring avseende såväl service och kvalitetsprocesser som miljöaspekter och produktkvalitet samt genom att vara marknadsledande i de marknadssegment där vi verkar.

Order kvalitet förknippas ofta med en bra produkt. Givetvis tillverkar vi varor av högsta kvalitet, men kvalitet för oss innebär så mycket mer. Det handlar om att ha kontroll över och ständigt förbättra bolagets processer från första kontakten med dig som kund, genom beställning, intern hantering, produktion, logistik och lagerhantering till en slutlig leverans av den bästa produkten som du kan finna på marknaden.

Kvalitetspolicy

Dinbox är ett kundorienterat företag. Det innebär att vi alltid sätter kundens behov och förväntningar i fokus. Så här arbetar vi systematiskt med kvalitet i olika delar av processen:

 • Kvalitet på produktion och produkt
  • Metod: genom att kontinuerligt bevaka, utvärdera och testa produktionen kan kvalitet säkerställas. Genom att i samarbete med kunden kontinuerligt vidareutveckla produkten säkerställs att utbudet motsvarar efterfrågan från kunden.
 • Kvalitet på leverans och montering
  • Metod: genom att kontinuerligt testa och vidareutveckla distributionen kan kvaliteten på leverans säkerställas. Genom att tillhandahålla samt utvärdera monteringen säkerställs kvaliteten på denna.
 • Kvalitet på kontakter med kunden; innan, under och efter försäljning
  • Metod: genom att utbilda medarbetare i kommunikation samt analysera och föra en kontinuerlig dialog med kunden kan kvaliteten på kontakter innan och under försäljning säkerställas.
 • Kvalitet på leverantörer
  • Metod: genom en noggrann urvalsprocess samt en kontinuerlig bevakning och utvärdering kan kvaliteten på leverantörer säkerställas.

Få en gratis offert idag! Vi löser kontakten med återförsäljaren

Fyll i vad du är på jakt efter, så ser vi till att lösa prisuppgifter på både produkter och installation från en återförsäljare - enklare blir det inte