Hoppa till innehåll

BR-manual

  • Steg 1: Förberedelse

Se till så adresser och boende/användare ligger i boenderegistret. Om inte så börja med att lägga in det.

  • Steg 2: Enheter

→ Lägg in enheterna i boenderegistret.

Gå in under “Alla adresser”, klicka på de tre punkterna till höger om den adress du ska lägga in en enhet på och gå in på “Hantera utrustning”, sedan “Lägg till enhet”

  • Steg 2.1: Lägga till fastighetsbox

→ Lägg in enheterna i boenderegistret.

Skriv in namn på enheten. Tänk på att namnet hamnar i bokstavsordning om du har flera postboxenheter som du ska lägga in.

→ Välj DCU enhet under typ.

Skriv in enhetens serienummer
Använd alltid numret som står på kretskortet. Det är 12-siffrigt.

→ Kopplingar

Lägg in RS485-enheter välj typ D101 – postboxar. Kolla vilken Bus du ska koppla in den på och välj Bus 1 eller 2. Lägg sedan in antal postfack.
Har du en läsare till postboxen lägger du till en till enhet under RS485 – enheter. Välj då R10 och vilken Bus den sitter inkopplad på. Adressering ska alltid vara på 1.

Har du postboxnamnskyltar inkopplade på både Bus 1 och Bus 2 så kan du lägga in en till rad. Tänk då på att längst till höger på varje rad skriva en text som definierar namnskyltarna så du senare vet skillnaden på dem.

När detta är klart så kan du spara.

  • Steg 2.2: Lägg till DCU

Skriv in namn på enheten.

→ Välj DCU enhet under typ.

Skriv in enhetens serienummer
Använd alltid numret som står på kretskortet. Det är 12-siffrigt.

→ Kopplingar

RS485-enheter
Lägg till en produkt. Exempelvis R10, G3 eller porttelefon (när du lägger till en porttelefon behöver du även lägga till en R10 på samma Bus).

→ Ingångar

Här lägger du in om du har kopplat något till ingångarna i DCUn. Exempelvis öppnarknapp. Det finns 4 st ingångar titta i DCUn vilken ingång du har använt.

→ Utgångar

Här lägger du in det du kopplat till utgångarna i DCUn. Exempelvis elslutbleck. Det finns 3 st utgångar titta i DCUn vilken du använt och lägg in elslutblecket på den.

→ Dörrmiljöer

Här bestämmer du vilken Bus eller ingång som ska öppna vilken utgång. Börja med att döpa dörrmiljön, detta namn kommer du senare att använda när du ska koppla boende/användare till dörrmiljön.

Sen väljer du lägg till funktion, flank är det vanligaste att använda. På ingång/RS485 väljer du vilken enhet som ska öppna, antingen en R10 eller en öppnarknapp, de produkter som du har lagt in i DCUn kommer synas här. Sen väljer du vad som ska öppnas under aktiverar utgång.

Du kan lägga in flera funktioner på samma dörrmiljö, eller så väljer du att lägga in flera dörrmiljöer.

Vill du lägga in en tidsförskjutning så klickar du på de tre punkterna vid dörrmiljöer och väljer avancerade inställningar.

  • Steg 2.3: Lägg till Wallpad

Välj typ Wallpad 21 Next, skriv in MAC-adressen som finns på din Wallpad, spara.

  • Steg 3: Passer

För att släppa in boende/användare i dörrmiljön du skapat i steg 2.2 så behöver du ett passerschema. Gå in på passerscheman, lägg till passerschema och döpt det till lämpligt namn. Sen väljer du Hur, Var och Vem under respektive rubrik.

→ Hur

Hur man ska komma in i denna dörrmiljö.

→ Var

Gå in och välj dörrar, här ser du namnet på de dörrmiljöer som du skapat.

→ Vem

Vilka persongrupper och/eller adresser ska kopplas till detta passerschema.

  • Steg 4: Dela ut postfack

Har du lagt in en postbox måste du även knyta lantmäterinummer till respektive postfack. Detta gör du under Alla adresser klicka på de tre punkterna och sen hantera postboxar.

Här kommer alla dina postfack ligga. För att dela ut namn klickar du på Skapa alla postfack. Sen tittar du så du inte glömt lägga in något lantmäterinummer. De som är gröna ligger inne i systemet och de som är röda ligger inte med sen välj markerade lägenheter och sen Godkänn.

Postboxarna kommer följa postens rekommenderade ordning. Önskar du ändra ordning kan du dra postfacken upp eller ner med hjälp av muspekaren.

När du är klar trycker du skapa.

  • Steg 5: Övervaka enheter

Under fliken Status DCU kan du se att din DCU har gått online samt att den har kontakt med RS485-enheten.

På de tre punkterna till höger kan du starta om DCUn, se tagglogg samt uppkopplingslogg när enheten var online senast.

När enheterna är online och har kontakt är din installation klar.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss, så ser vi till att du får hjälp av en lokal återförsäljare
– oavsett var i landet du befinner dig.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält