Hoppa till innehåll

Om Dinbox

Vi ger människor en smidigare boendeupplevelse.

Dinbox är branschens första molnbaserade system och är Nordens största leverantör av fastighetsboxar. Vi är väldigt stolta över att idag, ha lösningar och teknik som fungerar för alla typer av bostadsrätter samt mindre förvaltningar – analoga som digitala. Med våra egna system, eller integrerade med andras. Dinbox är grundat 2007 och började försäljningen av fastighetsboxar samma år. 2014 lanserade vi den första digitala boxen och resten är historia. Som Nordens ledande leverantör av fastighetsboxar har vi idag sålt över 500 000 boxfack och våra produkter finns även utplacerade på fler än 25 000 olika adresser runt om i Sverige.


Tillsammans designar, utvecklar och tillverkar vi smarta helhetslösningar för trapphus och byggnader. Vi är även utvecklare och tekniknördar, säljare och ekonomer, montörer, chefer och projektledare. Visst, vi har helt olika bakgrund – men egentligen är vi rätt lika. Vi tycker mycket och vi vill dessutom mycket.


Livet ska vara sömlöst. Vi vill ta bort alla barriärer, krångliga interaktioner samt oplanerade väntrum. På Dinbox är vi alla problemlösare som vet hur bra och smidig en fastighet kan bli.


Sedan sommaren 2020 ingår vi som en självständig del inom RCO Group.

Missa inte det senaste!

Håll dig uppdaterad och upptäck våra senaste nyheter och artiklar. 

Vår miljöpolicy

Vi anser att Dinbox som producerande företag både kan samt bör göra vårt yttersta för att minska vår negativa miljöpåverkan. Bolaget har produktion i flera länder och transporterar varor till kunder inom hela Norden. Det innebär att vi måste ställa höga krav på att effektivisera våra miljöprocesser. Syftet med bolagets arbete med att minska den negativa påverkan på miljön är att bidra till skapandet av ett uthålligt samhälle, bidra till en uthållig lönsamhet samt att stärka Dinbox varumärke.

Grundläggande miljöprinciper

  • Att vid inledning av samt under pågående arbete med underleverantörer ställa krav på miljöanpassad produktion eller tjänst och på miljöriktiga slutprodukter.
  • Att kontinuerligt sträva efter att miljöoptimera våra transporter eftersom dessa utgör en stor del av vår miljöpåverkan.
  • Att vid framställning av produkter optimera användningen av material samt, i de fall vi har flera alternativa likvärdiga materialalternativ, välja det minst miljöpåverkande.
  • Att kontinuerligt sträva efter att minska vår miljöpåverkan i all verksamhet.
  • Att tillvarata medarbetarnas engagemang och medvetenhet inom miljöpåverkan.

Dinbox ska följa tillämpliga lagar samt andra krav som organisationen berörs av och som kan relateras till organisationens miljöaspekter.

En genomgående god kvalitet

Dinbox tillverkar fastighetsboxar, skåp samt digitala fastighetslösningar. Vårt mål är att uppnå genomgående god kvalitet genom att vara lyhörda mot våra kunder, kontinuerligt sträva mot förbättring avseende såväl service och kvalitetsprocesser som miljöaspekter och produktkvalitet samt genom att vara marknadsledande i de marknadssegment där vi verkar.

En ständig vilja att förbättras

Ordet kvalitet förknippas ofta med en bra produkt, men kvalitet för oss innebär så mycket mer. Det handlar om att ha kontroll över samt ständigt förbättra bolagets processer från första kontakten med dig som kund, genom beställning, intern hantering, produktion, logistik och lagerhantering till en slutlig leverans av den bästa produkten som du kan finna på marknaden.

Vår kvalitetspolicy

Dinbox är ett kundorienterat företag. Det innebär att vi alltid sätter kundens behov och förväntningar i fokus. Vi arbetar systematiskt med kvalitet i olika delar av processen.

Kvalitet på produktion och produkt

+

    Metod :  genom att kontinuerligt bevaka, utvärdera och testa produktionen kan kvalitet säkerställas. Genom att i samarbete med kunden kontinuerligt vidareutveckla produkten säkerställs att utbudet motsvarar efterfrågan från kunden.

Kvalitet på leverans och montering

+

    Metod :  genom att kontinuerligt testa och vidareutveckla distributionen kan kvaliteten på leverans säkerställas. Genom att tillhandahålla samt utvärdera monteringen säkerställs kvaliteten på denna.

Kvalitet på kontakter med kunden; innan, under och efter försäljning

+

    Metod :  genom att utbilda medarbetare i kommunikation samt analysera och föra en kontinuerlig dialog med kunden kan kvaliteten på kontakter innan och under försäljning säkerställas.

Kvalitet på leverantörer

+

    Metod :  genom en noggrann urvalsprocess samt en kontinuerlig bevakning och utvärdering kan kvaliteten på leverantörer säkerställas.

Dinbox leverantörskrav

För oss har det alltid varit viktigt med ett nära samarbete med våra globala leverantörer. För att bli ännu tydligare har vi skapat Dinbox Code of Conduct (uppförandekod) – vår policy som anger lägsta accepterade standard vad gäller arbetsförhållanden hos våra leverantörer. Uppförandekoden reglerar all produktion och även leverantörers underleverantörer.

Vi hjälper dig med offert

Hör av dig till oss så sätter vi ihop en offert efter dina behov

Nordens ledande leverantör av fastighetsboxar

500 000+

Antal boxfack

25 000+

Antal adresser

2007

Första boxen

En leverantör för smarta fastigheter

  • Moderna lås- och passagesystem
  • Digitala post- och paketboxar
  • Enkel förvaltning och lägre förvaltningskostnader

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss, så ser vi till att du får hjälp av en lokal återförsäljare
– oavsett var i landet du befinner dig.

(Obligatoriskt)” anger obligatoriska fält