Hoppa till innehåll

Frågor och svar om fastighetsboxar

Kan Posten bestämma att en fastighetsägare måste installera fastighetsbox?

För nybyggnation finns inget krav på att installera fastighetsboxar, men det finns krav på att det måste finnas ett utrymme där en fastighetsbox får rum. I praktiken installerar alla fastighetsbox vid nybyggnation. För fastighetsägare eller bostadsrättsföreningen som i dagsläget har inkast i dörrarna är det däremot fritt att välja om de vill installera fastighetsboxar. I dagsläget finns det många fördelar med att byta till fastighetsbox. Bland annat bättre service till boende och högre brand- samt inbrottssäkerhet för lägenhetsdörrar, men det är inget krav.

Kan man ha fastighetsboxar som helt saknar postinlägg?

Fastighetsboxar helt utan postinlägg/inkast (sk blindlucka) följer inte gällande svenska riktlinjer. De kan därför inte besiktningsgodkännas eller tas i bruk utan särskild dispens. En orsak till sådan dispens måste grunda sig av speciella skäl och kan endast bli beviljat av PostNord centralt. En prövning sker i varje enskilt fall, exempel på speciella skäl skulle kunna vara:

  • Stor stöldrisk
  • Att vandalism är vanligt förekommande
  • Extrema väderförhållanden där det annars skulle kunna blåsa in vatten i postboxen

Anledningen till att postboxarna normalt ska ha inkast/postinlägg är för att främja tillgängligheten. Samt för att inte utestänga några postoperatörer ifrån att dela ut post och andra försändelser.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att postboxar utan inkast endast i undantagsfall är tillåtna, men att det krävs särskild dispens. Glöm inte att söka denna dispens innan ni lägger en eventuell beställning på postboxar utan postinlägg.

Hur gör man en installationsanmälan av fastighetsboxarna?

För att starta postutdelningen i en postboxanläggning måste fastighetsägaren anmäla nyinstallationen av anläggningen till Forum för Fastighetsboxar. Från anmälan till att den unika låscylindern till centrallåset finns hos er och postboxarna kan tas i bruk, tar det cirka två veckor.

Kan man ha fastighetsboxen utomhus?

Om man verkligen inte vill ha postboxen i trappuppgången går det bra att sätta den utomhus. Tänk då på att välja en box som är godkänd för utomhusbruk och som klarar av tuffa väderförhållanden. För att undvika att en postbox inte rostar efter några år att det viktigt att boxen är konstruerad så att plåt inte ligger mot plåt, utan att man istället har plast eller gummibussningar i dessa övergångar. 

Kan Posten sluta dela ut Post om inte inkasten uppfyller deras krav?

Ja, Posten kan på grund av arbetsmiljöskäl sluta att dela ut Post i fastigheten. Det kan röra sig om att inkasten sitter för högt eller för lågt, eller att belysningen är för dålig.

Hur gör man om man vill köpa en fastighetsbox från en viss leverantör men en annan leverantör är föreskriven?

Om bygghandlingarna föreskriver fastighetsbox från viss leverantör kan den normalt sett gå att byta ut mot en likvärdig produkt från annan leverantör om den nya produkten uppfyller samtliga funktioner på den föreskriva produkten. Tex om den box som är föreskriven saknar säkerhetsklass är det inga problem att byta till en säkerhetsklassad fastighetsbox. Dock är det inte att rekommendera att ett byte sker åt andra hållet. Tänk även på att olika fabrikat kan ha olika mått så att de får plats. 

Vi får inte/vill inte borra i väggen

Om man är förhindrad att borra i väggen går det utmärkt att sätta postboxen på benstativ som är fäst i golvet. 

Hur gör man med postboxarna om man har en K-märkt fastighet och inte vill påverka trappuppgången?

Samma regler gäller K-märkta trappuppgångar som vanliga trappuppgångar. Eftersom äldre fastigheter i många fall har sämre brevinkast i dörren händer det relativt ofta att dessa fastigheter behöver eller även blir tvingade att installera postboxar. Hur beter man sig då för att bevara den äldre fastighetens charm? Det finns en rad olika lösningar som vi går igenom nedan.

Välj en box som smälter in

Detta kan man tex göra genom att välja en färg som matchar färgerna i trappuppgången. Man kan även köpa en träram som man antingen låter vara träfärgad (oljad, lackad eller obehandlad) eller så låter man betsa eller måla den i passade färg.

En annan lösning är att köpa en träbox som ger en mer exklusiv känsla och som faktiskt kan ge känslan av en påkostad trappuppgång. 

Hur får äldre och rörelsehindrade sin post om man köper postboxar?

Äldre personer över 80 år eller personer med rörelsehinder eller sjukdom har möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren.

Var kommer morgontidningen att levereras om man köper postbox?

Även om man köper postboxar så kommer morgontidningen fortsätta att delas ut till dörren. Om dörren saknar brevinkast kan man sätta upp tidningshållare som tidningen då blir lämnad i. 

Kan man inte modifiera säkerhetsdörrar istället för att installera postbox?

Fastighetsbox gör att de boende kan ta emot större försändelser. Att modifiera säkerhetsdörrar med större inkast ger de boende samma service, men med ökad brand- och inbrottsrisk. De flesta säkerhetsdörrar är idag P-godkända, men modifieras dessa förlorar de sin P-märkning och detta kan i sin tur inverka på eventuella försäkringsfrågor.

Vilka brevinkast uppfyller inte arbetsmiljökraven?

För att ett brevinkast ska uppfylla gällande standarder och krav behöver det sitta mellan 60- 125cm, inkastet vara 230×30 mm, inte ha en tröghet som överstiger 8 Newton och inte är trasigt.

Vad kan man göra istället?

Om brevinkasten är olämpliga finns det en rad med handlingsalternativ om man inte vill hämta posten på särskilt postutdelningsställe. Här följer några exempel på åtgärder:

  • Fastighetsägaren kan åtgärda de felaktiga brevinkasten eller installera nya sådana
  • Fastighetsägaren kan installera nya dörrar med brevinkast som uppfyller kraven
  • Fastighetsägaren kan sätta upp brevlådor utanför de dörrar som har felaktiga brevinkast
  • Fastighetsägaren kan installera fastighetsboxar

Generellt gäller att fastighetsägaren är fri att välja vilket som helst av ovanstående alternativ, dock blir det regelmässigt billigast att välja fastighetsboxalternativet. Väljer man fastighetsboxalternativet säkerställer man även att slipper ta kostnaden två gånger om det senare blir ett krav på att installera postboxar.