Hoppa till innehåll

Fastighetens information och kommmunikation

Information och kommunikation är en viktig del för både boende och förvaltare i en fastighet – och ofta behöver det som rör själva fastigheten nå alla boende med kort varsel. Kommunicera och informera bättre och enklare med Dinbox Wallpad och app.

Enkel kommunikation i fastigheten

Den digitala trapphustavlan ger dig som förvaltare stora möjligheter att snabbt och enkelt kommunicera med både bild och text. Du kan själv bestämma om meddelanden ska visas under en bestämd tid, i endast vissa trapphus eller i alla fastigheter. Allt hanteras från webben i Dinbox smidiga administrationsverktyg. Vi har även analoga anslagstavlor och våningsregister.

Allt kan hanteras i

Dinbox-appen

I Dinbox-appen kan varje boende göra egna bokningar av gemensamma utrymmen så som tvättstuga, gästlägenhet, bastu, gym och liknande. I appen går det även att öppna dörrar och ta del av information som rör fastigheten.

Smidig digital dörrskylt med molntjänst

Den digitala dörrskylten visar enkelt och smidigt namn och lägenhetsnummer utanför lägenhetens dörr. Här krävs ingen kabeldragning och allt styrs via Dinbox molntjänst. Du som förvaltare sparar tid på när informationen på skylten behöver ändras och dörrskyltens energiläge har en lång hållbarhet.

Det digitala trapphuset

Det finns många fördelar med digitala trapphustavlor. Informationen syns tydligt då skärmen är upplyst och påkallar uppmärksamheten hos de som passerar i entrén. Som avsändare kan du enkelt och snabbt skicka ut meddelanden och uppdateringar från vilken webbläsare som helst. Du kan se till att informationen når rätt personer vid rätt tillfälle, och kan dessutom plocka bort meddelandena när det skulle bli inaktuellt.

Ingen installation behövs då allt hanteras i webbläsaren och du har stor möjlighet att lägga till både bilder och text. Flera administratörer kan dessutom dela på ett konto.

Ta hjälp av Dinbox

Kontakta oss på Dinbox för vägledning, tips och råd eller för offert. Vi tar oss an projekt i olika storlekar och med vitt skilda förutsättningar.