Hoppa till innehåll

Klimatsmart resande börjar i bostaden

nya-parken-alle-pxlr

I den smarta staden är hållbara transporter en nyckelfråga. En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik och en infrastruktur som låter cykeln bli ett seriöst alternativ till bilen är två naturliga delar i framtidens samhälle. I Norrköping har länstrafik, fastighetsägare, byggbolag, förvaltare och systemleverantör tagit ett enkelt men viktigt steg för att göra verklighet av visionerna genom att helt enkelt lyfta in kollektivtrafiken i trapphuset i form av digital trafikinformation i realtid.

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”yes”]Samhällsnära samarbete[/heading]

Tanken på att ge de boende mervärden och samtidigt stödja samhällets utveckling mot ökad hållbarhet föddes i dialog mellan fastighetsbolaget Magnolia, byggentreprenören NCC och förvaltaren Riksbyggen för ungefär ett och ett halvt år sedan i projektet Nya Parken Allé på Albrektsvägen i Norrköping.

-Vi jämförde lösningar för tvättstugebokning och digitala våningsregister när idén om att presentera trafikinformation för de boende dök upp, berättar Anders Aronsson, installationsledare på NCC Building region Östergötland. Systemet från DinBox visade sig snabbt vara den mest attraktiva och prisvärda lösningen.

-Vår digitala informationstavla Wallpad är väldigt flexibel, säger Anders Årman, utvecklingschef på DinBox. – Grundfunktionerna, som register och bokning finns där men sedan är det nog bara fantasin hos beställaren som sätter gränserna!

wallpad-helbild-pxlr

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”yes”]Hållplats hemma[/heading]

Samtidigt som tankarna i projektet Nya Parken Allé började falla på plats letade Östgötatrafiken efter fler kanaler för att nå ut med information om smidigt resande med sin fossilfria bussflotta. Resultatet blev att Östgötatrafikens tidtabeller för närmsta busshållplats fick en plats på de digitala informationstavlorna i trapphusen. Det betyder att de boende får samma trafikinformation, inklusive information om störningar och förseningar, som om de varit på hållplatsen och utan att behöva logga in på någon hemsida.

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”yes”]Intelligent installation[/heading]

Satsningen visade sig fungera väl men som i många pilotprojekt har vägen till framgång inte varit helt spikrak. En utmaning var bristen på gemensam standard för olika fastighetssystem.

-När vi till slut valde boknings- och informationssystem från DinBox hade vi redan köpt bland annat passersystem, säger Anders Aronsson. Men tack vare att systemet från DinBox har en öppen struktur gick det att anpassa till det befintliga.

wallpad-pxlr

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”yes”]Fastighetssytem för framtiden[/heading]

Redan nu finns tankar på nästa steg, baserade på verkliga behov och inspirerade av möjligheterna tekniken ger. Genom att Wallpad är utrustad med tag- och kortläsare finns möjlighet att till exempel kunna se saldot på Resekortet från Östgötatrafiken:

-Som det är nu går ju informationen enkelriktat men om en säker lösning för tvåvägskommunikation kommer på plats ser jag inga hinder för en sådan service i framtiden, säger Anders Aronsson.

Och om tvåvägskommunikationen väl är på plats är steget till ännu fler tjänster inte långt:

-Att ha möjlighet att ladda kortet direkt hemma i portuppgången istället för i stressen på väg till dagis eller jobb ser jag som en enorm fördel, säger Anders Årman. Det är en väldigt verklighetsnära vision som jag tror skulle locka fler att ta bussen istället för bilen.