Hoppa till innehåll

Nya riktlinjer för samfälligheters postutdelning

Från den 1 april 2023 har PTS infört nya postutdelningsregler, vilket kan innebära att boende måste hämta sin post vid postlådesamlingar istället för att den levereras direkt i brevlådan.

Post- och telestyrelsen (PTS) införde nya regler för postutdelning från den 1 april 2023 vilket innebär samfälligheter kan behöva hämta sin post vid en postlådesamling istället för att få den direkt till brevlådan. Anledningen bakom denna förändring är att PostNord behöver effektivisera sin verksamhet på grund av minskat brevskickande och ökat paketutbyte.

Kan du som boende påverka detta?

Samfällighetsföreningar som äger marken kan påverka beslutet om postlådesamlingens placering, medan de som inte äger marken har begränsad påverkan. PostNord har dessutom befogenhet att flytta brevlådor trots eventuella invändningar och kan även besluta att använda utlämningsställen om det finns hinder för postutdelningen.

Läs mer om detta under Samfälligheter.