Hoppa till innehåll

Nyhet: Kombination tagg och kod till fastighetsboxar

Vi är glada att kunna presentera en ny funktion från Dinbox: tvåfaktorsautentisering med passerläsare G3 med knappsats och våra fastighetsboxar. Genom att först läsa taggen och sedan slå in en personlig kod ökar man säkerheten och integriteten hos de boende. Funktionen har sedan tidigare tillämpats på dörrar i passersystem där man vill ha extra säkerhet.

Tanja Johansson, systemansvarig för passersystem på Skandia Fastigheter, var en ”early adopter” och den som först efterfrågade funktionen:

”Jag ser det som en självklarhet för digitala postboxar för att öka säkerheten. Om jag råkar tappa min nyckelknippa på gården så ska det inte bara vara att testa vilken entré taggen passar till, och sedan bara gå in och öppna berörd postbox och därigenom få reda på vilken lägenhet den går till. Eller om du behöver låna ut dina nycklar till en hanverkare så vet man att hen inte kan komma åt postfacket.” säger Tanja Johansson.

”Det ökar säkerheten och därmed ökar det förhoppningsvis även känslan av trygghet för hyresgästerna i sitt boende. Hyresgästernas känsla av trygghet, eller brist på, är en av de viktigaste och svåraste frågor som fastighetsägare jobbar med. Det är viktigt för att det har en stor påverkan i hur våra hyresgäster trivs i sitt boende, men svårt för att det är så mycket i omvärlden som bidrar till detta – men inte alltid direkt knutet till sådant som fastighetsägaren kan påverka.”

Tanja Johansson kom i egenskap av fastighetsförvaltare i kontakt med Dinbox redan 2013 och blev redan då intresserad av ellås med taggöppning, elektroniska namnskyltar och digitala informationstavlor. I och med att produktsortiment ökade och Dinbox tog fram en helhetslösning för den digitala entrén kan vi nu leverera alla nödvändiga delar – passage i allmänna utrymmen, digitala fastighetsboxar, informationstavlor och porttelefoni till ett större projekt på 300 lägenheter för Skandia Fastigheter under våren 2020.

Robert Zettervall, VD på Dinbox: ”Detta är första nyheten vi släpper under 2020, men det är långt ifrån den enda. Vi har under 2019 förberett en rad nyheter i form av både tjänster och nya produkter. 2020 kommer bli ett spännande år.”