Hoppa till innehåll

Så fungerar Power over Ethernet


Power over Ethernet, förkortat PoE, är en teknik där man kan strömförsörja apparater genom en vanligt nätverkskabel. Både enheten som skickar och tar emot måste ha stöd för PoE, men utöver det så behöver man alltså bara en enda kabel för både strömförsörjning och kommunikation – på samma sätt exempelvis USB också fungerar. Det har gjort tekniken populär där det är svårt eller dyrt att dra mycket kablage eller placera nätaggregat och nätadaptrar.

PSE- och PD-enheter

Enheterna som kan skick ström och kommunikation kallas för PSE (Power Sourcing Equipment) och de som tar emot kallas PD (Powered Device). PSE:er är oftast nätverkswitchar, men kan också vara en så kallad injektor som kopplas in någonstans på vägen mellan nätverket och apparaten för att strömsätta kabeln. En vanlig router har exempelvis inte möjlighet att själv strömförsörja anslutna enheter, och då kan en injektor placeras mellan routern och enheten som ska ha både strömförsörjning och nätverk. PD-enheter måste vara förberedda för PoE (med en så kallad PD-port), och få tillräckligt med ström från PSE:en för att kunna fungera. Andra enheter i nätverket, om inte är PoE-klassade på något sätt, kan fortfarande använda sig av nätverket i en PSE på vanligt sätt.

PSE-switch med 8 portar anpassad för rackmontage

PoE-standarder

Det finns i dagsläget två officiella standarder för PoE; IEEE 802.3af och IEEE 802.3at. Den senare brukar även kallas PoE Plus eller PoE+. Båda strömförsörjer enheter via nätverkskabel, men PoE+ kan leverera upp 25 W till skillnad från PoE som har ett max på 15,4 W. Med mer ström finns det möjligt att driva större och mer resurskrävande PD-enheter. Eftersom det är en officiell standard kan PD-enheter med PoE-standard drivas av PSE-hårdvara, men tyvärr är inte det omvända möjligt på grund av den högre strömbudgeten som behövs.

Det har talats en del om en ny PoE-standard, IEEE 802.3bt, som skulle ratificeras under 2017 men nu i alla fall förhoppningsvis gör det under 2018. Den nya standarden ska kunna leverera upp till 95 W, alltså nästan fyra gånger så mycket som nuvarande max, vilket kommer öppna marknaden för fler och mer avancerade PD-produkter.

Vissa företag som tar fram en egen standard för sina produkter, och där både PSE och PD är anpassade för den standarden. I vissa fall kan en sån PSE användas för att driva PD-produkter enligt en PoE-standard, men det är oftast bättre att inte blanda officiell standard med ett företags egna PoE-lösning.

Strömförsörjning

PSE-enheter, exempelvis en PoE-switch, märks med hur mycket ström den kan leverera totalt. Man får räkna med viss effektförlust i kablarna, så helst ska man inte ligga på gränsen. En 8-portars switch på 100 W kan alltså leverera cirka 12,5 W i varje port om man hade 8 enheter inkopplade. Skulle man däremot ansluta en PoE Plus-enhet som kanske konstant drar maxnivå på 30 W får man ta med det i beräkningarna för övriga portar och att effekten där minskar. Många PSE-switchar har inte en totalt W för att försörja alla portar konstant enligt sin PoE-standard (15,4 eller 25 W), så det kan vara bra att undersöka detta och se över sin effektbudget innan man börjar installationen.

I skissen ovan strömsätter PoE-switchen två PD-enheter. Alternativt kan en PoE-injektor användas om det bara är en enhet som ska strömsättas

Fördelarna med PoE

  • Både PoE och PoE+ räknas som klenspänning, så man behöver inte vara certifierad elektriker för att göra installation
  • Eftersom man kan använda samma kabel för både ström och kommunikation spar man in på både inköp av kabel och kabeldragningen
  • Man kan montera PD-enheter på platser där det annars skulle varit komplicerat med strömförsörjning
  • Man minskar det totala antalet kablar och eluttag i elrum och i kabelskåp
  • Det är enkelt att bygga ut nätverket, då det är standardiserade kablar som ofta redan finns dragna i byggnaden