Hoppa till innehåll

Trender för fastigheten 2016

Några erfarenheter som vi vill dela med oss av inför 2016, till fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsstyrelser, är alla nya smarta lösningar för fastigheten. Trender som kommer att fortsätta växa.

1. Fler funktioner med telefonen

(UX) User experience kommer att vara i fokus – den viktigaste tekniktrenden 2016. Fler anpassade passagesystem kommer att utformas med användaren i centrum. Den nya teknologin, som fortsätter att växa, gör det möjligt att styra i princip allt i hemmet och bostaden via telefonen. Exempelvis sätta automatiseringar på dörrlås med digitala bokningssystem, styra dörröppningsfunktioner och anpassa öppningstid efter personers funktionsbehov, ja till och med koppla porttelefoner till mobilen och göra det enklare att släppa in rätt besökare i fastigheten på distans. Ny teknik möjliggör total kontroll på in- och utpassage oavsett var du befinner dig. Smarta hus underlättar både för boende och förvaltare.

2. Borttappade nycklar inte längre ett problem

Allt fler elektroniska nyckelbrickor som ökar säkerheten för alla boende blir – den viktigaste säkerhetstrenden. Nycklar i form av chip kommer säkerligen även sättas in i mobilen, klockan och andra valfria enheter, varför inte handen? Fastighetsförvaltaren kan alltid enkelt koda om nycklar och snabbt anpassa behörigheter med ett tangentklick. Nyckelbrickor ökar bekvämligheten och höjer säkerheten.

3. Valfrihet med lättintegrerade system och molntjänster

Molntjänster – den viktigaste IT-trenden. Trenden har redan växt enormt under 2015 och allt fler stora företag ser vinsterna med lättintegrerade system. Det kommer bli en självklarhet även för konsumenten att kunna välja olika eller fler produkter till säkerhetssystemet i bostaden. Istället för att byta ut allting när det är dags för uppdatering av porttelefon, larmcentral eller passerläsare kan du med molntjänster lättare välja valfria produkter från olika leverantörer. Fastighetsförvaltare slipper installera stora servrar i byggnaden eller att tvingas köpa nya dyra licensavtal. Med molntjänster samlas alla signaler i ett enda nätverk – men kan styras från flera olika enheter som din mobil, dator eller surfplatta.

4. Nya kommunikationslösningar

E-handeln ökar snabbt vilket gör fastighetsboxen allt viktigare. Både digitala fastighetsboxar och elektroniska informationstavlor till de boende blir – den viktigaste kommunikationstrenden 2016. Människor förväntar sig idag att få information lika fort som vi rör oss, digitala namnskyltar och elektronisk informationstavla möjliggör detta. Exempelvis kan boende via digital informationstavla boka tvättstugan på väg hem från jobbet eller på gymmet. Med digitalt boenderegister i entrén effektiviserar även fastighetsägaren sitt arbete vilket minskar resor, kostnader och onödig miljöpåverkan. Det går att värna om människors hälsa, miljö och samtidigt spara pengar!

5. Minskad elräkning med automatisering

Automatiserade energilösningar – den viktigaste miljötrenden. Användningen av el konsulter möjliggör energieffektiviseringar eftersom de kontrollerar att energi och el inte slösas bort och kan föreslå nya kostnadseffektiva energilösningar. Exempelvis att installera lampor kopplade till rörelsedetektorer som används utifrån behov. Det är dumt att betala för mycket.