Hoppa till innehåll

Årets viktigaste trender inom säkerhet och förvaltning

Memoori Research ́s årliga rapporter om den globala marknaden för fysisk säkerhet och BIoT pekar ut de viktigaste tekniska och kommersiella trenderna när det gäller elektronisk säkerhet inom segmenten videoövervakning, inbrottslarm och passerkontroll.

En stor trend som Memoori framhåller är passerkontroll som molntjänst.

Inom passerkontroll händer väldigt mycket tack vare en snabbt stigande hård- och mjukvaruutveckling hos både produkter och funktioner. Den globala försäljningen av passersystem ökade med 10 procent under 2015 och har fortsatt stiga. Jim Mchale, som är grundare av marknadsundersökningsföretaget Memoori har summerat några viktiga slutsatser och trender för 2016 som relaterar till tillväxten i säkerhetsbranschen.

Passerkontroll utförs inom flera branscher som exempelvis sjukhus, polis, militär, flygtransport- och finansbranschen. Inom dessa områden inkluderar kontrollen alltifrån en fysisk passerkontroll med biometri som kräver identitetsautentisering, såsom att skanna en persons unika fysiska egenskaper, till att mer handla om en uppkopplad säkerhet. Passerkontroll har tidigare används främst där hög säkerhet är en nödvändighet berättar Jim Mchale, som dock betonar att trenden nu sprider sig till andra områden allt eftersom att kostnaderna minskar.

Nyligen släpptes en rapport från ett samarbete med forskningsavdelningen på KTH, Royal Institute of Technology och ett privat byggbolag, där resultatet visade att molntjänster kan spara miljarder.

Rapporten framhåller att det inte endast är miljön och konsumenten som gynnas utan främst ägare och fastighetsförvaltare tjänar på den nya teknologin som möjliggör en större driftoptimering. Fastighetsägare och förvaltare kan exempelvis genom den nya sortens uppkopplade driftoptimeringen med fler avancerade lösningar spara in enorma summor på varje byggnad, flerbostadshus eller byggprojekt. Den ökande produktionen av passersystem med smarta säkerhetsfunktioner pressar även ned priserna på smarta produkter och förändrar därmed marknadens villkor.

De tre viktigaste drivkrafterna för IoT (uppkopplade produkter) i byggbranschen framöver beskriver Jim Mchale är – Energibesparingar, bättre inneklimat samt driftoptimering. Det är dessa tre trender som även kommer att fortsätta utvecklas under flera år framåt och innebära nya möjligheter för ett helt nytt fastighetskoncept.

Läs mer om säkerhet och förvaltning:
https://www.securityworldhotel.com/se/Nyheter