Hoppa till innehåll

Reklamationshantering

Anmälan om transportskada ska göras direkt till DHL via formulär på deras hemsida. Anmälan av dold skada ska göras inom sju (7) kalenderdygn från leveransdatum. Synlig skada ska noteras omedelbart vid godsets mottagande, på kvittens eller i handdatorn och därefter reklameras enligt formuläret nedan. Observera att bilder på både skadad produkt och emballage ska bifogas.

Länk till DHL: https://www.logistics.dhl/se-sv/home/vara-divisioner/frakt/kundservice/sa-har-forbereder-du-ett-krav.html

När ni har fått bekräftelse från DHL gällande skadeanmälan ska en kopia skickas till reklamation@dinbox.se.

Inom tre dagar från leverans måste även gods som är med på ordererkännandet men inte är med i leveransen anmälas till leverans@dinbox.se, så var noga med att bocka av alla produkter mot följesedeln/ordererkännandet.

Överskrids denna tidsfrist accepteras inte reklamationen/anmälan om icke levererade varor. Vänligen informera er godsmottagare om detta.