Hoppa till innehåll

Wallenstam digitaliserar för tillgänglighet och hållbarhet

Tulegatan-WP1

Den smarta fastigheten är inte längre bara en framtidsvision utan en viktig del i byggandet av det moderna och hållbara samhället. Tillsammans med drivna återförsäljare som Splitsign och nytänkande fastighetsbolag som Wallenstam utvecklar DinBox lösningar som bidrar till den utvecklingen.

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”no”]Bättre boendeupplevelse[/heading]
Fastighetsbolaget Wallenstam kombinerar hållbarhet med moderna lösningar för att leva upp till sin värdegrund som handlar om utveckling, respekt och engagemang. I Wallenstams nyproduktion i Stockholm är det digitala trapphuset med uppkopplade fastighetsboxar och entrétavlor en levande del av den visionen.

– Möjligheten att få uppdaterad information snabbt är mycket positivt för våra hyresgäster. Vi upplever att en entré med digitala entrétavlor och postboxar känns modern och välkomnande. Det bekräftar även våra hyresgäster som bor i hus med detta koncept, säger Mia Ropero, förvaltningschef och tillförordnad chef för fastighetsavdelningen på Wallenstam.

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”no”]Ökad transparens[/heading]
Kommunikationen mellan boende och fastighetsägare är en annan viktig del i boendeupplevelsen. Att känns sig delaktig i vad som händer i huset och att bli informerad om händelser som berör boendet är en självklarhet för många idag. Där kan det digitala trapphuset fungera som en viktig kommunikationskanal.

– De digitala entrétavlorna innebär att vi snabbt och enkelt kan uppdatera budskapen och informera våra hyresgäster. Särskilt effektivt är detta då information behöver komma ut snabbt eller med kort varsel, säger Mia Ropero.

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”no”]Effektivare förvaltning[/heading]
För Wallenstam är det inte frågan om fastighetsbeståndet ska digitaliseras utan snarare hur det ska göras. Utvecklingen går snabbt framåt men redan idag kan företaget se fördelar inte bara för boendeupplevelsen och engagemanget från hyresgästerna utan även när det gäller administration och förvaltning.

– Den digitala namnmärkningen har avsevärt förenklat för oss när våra hyresgäster flyttar in. Namnändring går snabbt och syns direkt ute på plats, säger Mia Ropero.

En viktig faktor för den snabba processen är Boendregistret som är det webbaserade administrationsverktyg där ändringarna görs.

– Boenderegistret är enkelt att använda för oss, konstaterar Mia Ropero.

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”no”]Ekonomi och hållbarhet[/heading]
De digitala namnskyltarna och boenderegistret gör inte bara arbetet snabbare och mer effektivt, det finns en ekonomisk aspekt också, fortsätter Mia Ropero

– Den digitala namnmärkningen innebär att vi inte behöver utföra namnbyten ute på plats i våra fastigheter vilket i sin tur sänker våra förvaltningskostnader. Genom möjligheten att göra ändringar och uppdateringar på distans bidrar systemet med digitala namnskyltar också indirekt till hållbarhet ur miljösynpunkt. Färre fastighetsbesök innebär i de flesta fall färre mil med bil.

Det digitala trapphuset är inte lösningen på allt men en viktig del av vägen till ett mer tillgängligt och hållbart samhälle.

 

[heading centered=”no” margin_bottom=”no” large=”no” background=”no”]Det här levererar DinBox till Wallenstam[/heading]
[checklist type=”arrowed” margin_bottom=”no”]

[/checklist]