Nyheter | DinBox

14
Mar

Sök jobb på Dinbox!

Ny vecka, nya tjänster som behöver fyllas. Sök i länkarna nedan eller direkt på jobb@dinbox.se

Som svetsare på vår produktion i Spånga kommer du arbeta med att sätta ihop våra fastighetsboxar och andra produkter. Du bör ha vana av svetsarbete inom verkstads- eller processindustri, ha plåt- och svetsutbildning på lägst gymnasienivå eller ha skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt. Du bör vara van vid både MIG, TIG och punktsvetsning.

Länk: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbanken/annonser/22180109

Som kantpressare på vår produktion i Spånga kommer du arbeta med tillverkning av våra fastighetsboxar och andra produkter i vår nya maskinpark. Du arbetar i nära samarbete med produktionsledning, övrigt produktionsteam och konstruktörer.

Länk: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb/Platsbanken/annonser/22185008

8
Mar

Dinbox flyttar produktionen till Sverige

Vi är i full fart med att flytta hem produktionen till Sverige! Närmare bestämt till Spånga, där vi håller på att sätta upp vår maskinpark och anställa ny kompetent personal. Det blir lite att gå mot strömmen då det vanliga förfarandet för företag är att lägga sin produktion utomlands, men vi kan med full säkerhet säga att det här blir ett steg i rätt riktning för Dinbox. Det finns en hel del fördelar med att lägga produktionen i Sverige med både närhet till många av våra kunder och till vårt huvudkontor.

Dinbox produkter är i branschen välkända för bra kvalité, och vi vill se till att fortsätter hålla vår standard som våra kunder räknar med. Flytten hem till Sverige kommer helt klart innebära att den nivån förbättras med hjälp av större expertis och bättre kontroll av led i produktionen. Konstruktörer nära till produktionskedjan innebär också att det finnas möjlighet att iterativt arbete på bättre design, smartare funktioner och säkrare produkter.

Logistikbranschen, speciellt med båt, har på senare år varit lite rörig, med bland annat en konflikt i Göteborgs hamn som pågått ett längre tag. Leveransförseningar till vårt lager har varit oundvikliga. Genom vår lokala produktion hoppar vi helt mellanhänder och kan både tryggare och mer precist anordna med leveranser. Istället för att lagerhålla varor kan vi nu producera efter behov – bättre för både oss och kunden!

En annan fördel är att det blir både enklare att utföra, och generellt sett bättre, kontroller av produktionskedjan och produkter. Med svenska experter kan vi se till att alla produkter testas korrekt innan de skickas ut till kund utan att det tar alltför mycket tid i logistiken. Vi tittar hela tiden på att ta fram nya produkter för att komplettera vårt nuvarande sortiment. Med ny teknologi öppnas också nya möjligheter till nya produkter, i vi vill gå i bräschen för nya spännande produkter som kan fylla funktioner för fastighetsägare och boende. Med produktion i Sverige förenklas arbetet med att ta fram nya produkter då man snabbt och enkelt kan testa nya koncept.

Utöver de huvudsakliga fördelarna spar vi självfallet mer på miljön då vi slipper långa transporter till havs eller via flyg. Vi arbetar ständigt med att minimera vårt avtryck på miljön och är både glada och stolta att kunna producera lokalt. Här finns mer att läsa mer om våra miljöriktlinjer och vår ISO-certifiering.

Nu fortsätter resan framåt med svensktillverkade produkter!

1
Mar

Behöver fastighetsboxar brandklassas?

fastighetsboxar brandklassning

Räddningstjänsten får cirka 10 000 larm om brand i byggnader varje år. Byggmaterial, dörrar och fönster ska vara brandklassade för att klara förutsättningarna under en brand. Men vad gäller egentligen för fastighetsboxar i trapphuset, ska de vara brandklassade på samma sätt? Vi reder ut lite frågor som bukar komma upp.

Boverket är den myndighet som arbetar med stadsutveckling, byggande och boende. I deras regler sätts bland annat vad byggmaterial och inredning ska klara och hur det ska bete sig vid en brand. För exempelvis säkerhetsdörrar finns det gedigna regler om hur länge dörren ska stå emot vissa temperaturer, hur tät den ska vara och att färgen inte avger giftiga gaser. Men för fastighetsboxar finns det i dagsläget inga sådana regler. Det innebär då också att utan regler går det inte heller att brandklassa dem – och svaret blir helt enkelt att det inte behövs.

Det kan i viss mån förklaras av att en stor del av brandklassning handlar om hur länge produkten ska kunna stå emot eld för att elden inte ska sprida sig i byggnaden. Materialen och produkterna ska inte heller bidra till elden eller avge giftiga gaser eller droppa varm och giftig färg. Fastighetsboxar är varken avskiljande eller bärande i byggnaden, och blir inte ett fokusområde för brandklassning. Fastighetsboxar består också till största delen av pulverlackerad plåt; material och färg som är betryggande innanför gränsen för icke brännbart, och behöver inte testats på plats.

Vi har haft diskussioner med brandspecialister på RISE (tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), och gjort vårt bästa för att våra fastighetsboxar i största möjliga mån följer de generella riktlinjerna för brand och säkerhet. Dinbox fastighetsboxar är gjorda i elektrongalvaniserad plåt målade med miljögodkänd pulverlack, med ett försumbart inslag av plast i gångjärn och namnskyltar, men produkten anses som icke brännbar. Vid upphettning droppar inte pulverlacken och den avger inte heller några giftiga gaser.

När det gäller brand av post i enskilda fack har det inte gjorts några tester, men vi har under de 10 år vi arbetat, och med över en halv miljon fack levererade, aldrig hört att brand spridit sig från ett fack och ut. Facken är relativt täta, och skorstenseffekten är minimal. Inkastet är antingen täckt eller har en så pass smal springa att den släpper in väldigt lite syre i facket, så man behöver inte oroa sig att en brand ska sprida sig från fastighetsboxen ut i byggnaden.

Intresserad av fler funktioner hos våra fastighetsboxar? Du kan läsa mer om Svenskboxen här

23
Feb

Så fungerar Power over Ethernet


Power over Ethernet, förkortat PoE, är en teknik där man kan strömförsörja apparater genom en vanligt nätverkskabel. Både enheten som skickar och tar emot måste ha stöd för PoE, men utöver det så behöver man alltså bara en enda kabel för både strömförsörjning och kommunikation – på samma sätt exempelvis USB också fungerar. Det har gjort tekniken populär där det är svårt eller dyrt att dra mycket kablage eller placera nätaggregat och nätadaptrar.

PSE- och PD-enheter

Enheterna som kan skick ström och kommunikation kallas för PSE (Power Sourcing Equipment) och de som tar emot kallas PD (Powered Device). PSE:er är oftast nätverkswitchar, men kan också vara en så kallad injektor som kopplas in någonstans på vägen mellan nätverket och apparaten för att strömsätta kabeln. En vanlig router har exempelvis inte möjlighet att själv strömförsörja anslutna enheter, och då kan en injektor placeras mellan routern och enheten som ska ha både strömförsörjning och nätverk. PD-enheter måste vara förberedda för PoE (med en så kallad PD-port), och få tillräckligt med ström från PSE:en för att kunna fungera. Andra enheter i nätverket, om inte är PoE-klassade på något sätt, kan fortfarande använda sig av nätverket i en PSE på vanligt sätt.

PSE-switch med 8 portar anpassad för rackmontage

PoE-standarder

Det finns i dagsläget två officiella standarder för PoE; IEEE 802.3af och IEEE 802.3at. Den senare brukar även kallas PoE Plus eller PoE+. Båda strömförsörjer enheter via nätverkskabel, men PoE+ kan leverera upp 25 W till skillnad från PoE som har ett max på 15,4 W. Med mer ström finns det möjligt att driva större och mer resurskrävande PD-enheter. Eftersom det är en officiell standard kan PD-enheter med PoE-standard drivas av PSE-hårdvara, men tyvärr är inte det omvända möjligt på grund av den högre strömbudgeten som behövs.

Det har talats en del om en ny PoE-standard, IEEE 802.3bt, som skulle ratificeras under 2017 men nu i alla fall förhoppningsvis gör det under 2018. Den nya standarden ska kunna leverera upp till 95 W, alltså nästan fyra gånger så mycket som nuvarande max, vilket kommer öppna marknaden för fler och mer avancerade PD-produkter.

Vissa företag som tar fram en egen standard för sina produkter, och där både PSE och PD är anpassade för den standarden. I vissa fall kan en sån PSE användas för att driva PD-produkter enligt en PoE-standard, men det är oftast bättre att inte blanda officiell standard med ett företags egna PoE-lösning.

Strömförsörjning

PSE-enheter, exempelvis en PoE-switch, märks med hur mycket ström den kan leverera totalt. Man får räkna med viss effektförlust i kablarna, så helst ska man inte ligga på gränsen. En 8-portars switch på 100 W kan alltså leverera cirka 12,5 W i varje port om man hade 8 enheter inkopplade. Skulle man däremot ansluta en PoE Plus-enhet som kanske konstant drar maxnivå på 30 W får man ta med det i beräkningarna för övriga portar och att effekten där minskar. Många PSE-switchar har inte en totalt W för att försörja alla portar konstant enligt sin PoE-standard (15,4 eller 25 W), så det kan vara bra att undersöka detta och se över sin effektbudget innan man börjar installationen.

I skissen ovan strömsätter PoE-switchen två PD-enheter. Alternativt kan en PoE-injektor användas om det bara är en enhet som ska strömsättas

Fördelarna med PoE

  • Både PoE och PoE+ räknas som klenspänning, så man behöver inte vara certifierad elektriker för att göra installation
  • Eftersom man kan använda samma kabel för både ström och kommunikation spar man in på både inköp av kabel och kabeldragningen
  • Man kan montera PD-enheter på platser där det annars skulle varit komplicerat med strömförsörjning
  • Man minskar det totala antalet kablar och eluttag i elrum och i kabelskåp
  • Det är enkelt att bygga ut nätverket, då det är standardiserade kablar som ofta redan finns dragna i byggnaden
14
Feb

Bostadsrättsförening stämde PostNord efter utdelningsstopp


(Foto: TT)

Med jämna mellanrum brukar det dyka upp en notis om att PostNord har stoppat, eller i alla fall pausat, brevutdelning i ett flerfamiljshus. Det väcker ofta starka reaktioner då det skapar en hel del komplikationer om man inte kan få sin post på ett normalt sätt. En bostadsrättsförening har nu gått så långt att de stämt PostNord på grund av utdelningsuppehållet. Så hur gick det?

PostNord har utdelningsplikt

PostNord är den posttjänst som har skyldighet till att dela ut post till hela Sverige fem dagar i veckan, i enlighet med postlagen. Den enda motprestation som behövs från mottagaren är att det finns “godkänd anordning för överlämnande av post”. Det är PTS, Post- och telestyrelsen, som är den myndighet som ansvarar för att sätta regler och krav på hur, när och var post ska överlämnas – men också se till att postlagen efterföljs. Samma myndighet ansvarar alltså för att två möjligen motsägande reglementen ska följas.

Första gången frågan tas upp

Tidigare bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som har fått utdelningsuppehåll har åtgärdat problemet, vilket oftast varit trasiga eller felplacerade brevinkast, och postutdelning har startat igen. Men den här föreningen valde istället att stämma PostNord och ville att tingsrätten skulle förplikta PostNord att återuppta utdelningen. Eftersom frågan inte prövats förut har det alltid varit tvist om huruvida utdelningsplikt enligt postlagen, en rättighet i Sverige sedan länge, väger tyngre än reglerna för godkända brevinkast. En dom i den här frågan kan sätta en viktig praxis för om PostNord har skyldighet att dela ut post även till icke godkänd brevinkast.

Domen

Något snopet för kärande blev ärendet avvisat i tingsrätten som hänvisade till att en allmän domstol inte var behörig att pröva frågan. Det var upp till myndigheten PTS eller en förvaltningsdomstol att pröva frågan. Föreningen hade redan varit i kontakt med PTS som hänvisade till att det rörde sig om en fråga mellan två civilrättsliga parter, och att frågan därför skulle tas upp i allmän domstol. Det visade sig att tingsrätten tyckte annorlunda.

Vad innebär det?

Det betyder inte att PostNord nödvändigtvis har mandat i att stänga av postutdelningen, utan bara att frågan ägs av PTS och förvaltningsdomstolarna. Eftersom frågan har tagits med PTS, som valde att hänvisa till allmänna domstolen, kan man ana att PostNord även i framtiden kommer att använda sig av utdelningsuppehåll vid tvister. I alla fall fram tills att frågan prövats och en dom står fast.

9
Feb

Platsannonser ute just nu

Det händer alltid mycket hos oss, och just nu söker vi flera nya medarbetare. Med vår nya maskinpark och produktion i Spånga behöver vi snabbt uppbackning av fler kompetenta och drivna människor som gillar att tänka till och jobba med händerna. Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa mer!

CNC-operatör
Arbetsledare i maskinpark
Montör
Elektronikmontör

Dyker det upp några frågor? Kontakta oss på jobb@dinbox.se

Trevlig fortsatt fredag!

8
Feb

Kraftig ökning av bostadsinbrott i Stockholm


Vi kom i kontakt med lite intressant statistik som Polisen skickat ut i Stockholm. Tyvärr, får man säga, har bostadsinbrotten i Stockholm ökat kraftigt mellan 2016 till 2017; från 7000 till 9000 anmälda inbrott. I vissa områden har ökningen varit så hög som 70 procent. Villor är oftast mer utsatta, men även även inbrott i lägenhet blir allt vanligare. Enligt polisen är utländska stöldligor de som står för den största delen av bostadsinbrotten – låga straff och liten upptäcktsrisk gör Sveriges lägenheter och villor till eftertraktade mål. Stora skillnader mellan 2016 och 2017 kan också ses i city, främst på Östermalm och Norrmalm, där en ökning på 26 respektive 43 procent skett.

Grannsamverkan och uppmärksamhet boende emellan är en rekommenderad åtgärd för att förhindra att obehöriga kan röra sig fritt i området. I flerbostadshus är så kallade dörrbryt den vanligaste metoden, jämfört med fönster och altaningångar i villa. Gallergrind och säkerhetsdörr, helst utan inkast i dörren, har här visat sig vara den bästa metoden för att stoppa tjuven i arbetet eller avskräcka innan det ens börjar brytas – ett svårare alternativ väljs ofta sist. I områden och fastigheter där kopierade nycklar eller kännedom om portkod finns bland organiserade ligor kan man ofta se upprepade inbrottsförsök under en längre tid. Polisen rekommenderar här att man tittar över fastighetens skalskydd som ett första steg i att bekämpa inbrottstjuven.

Källa: BRÅ

1
Feb

Office manager

Det är alltid roligt att bli fler här på kontoret. Är du nästa medarbetare på Dinbox? Spana in annonsen nedan!
https://www.metrojobb.se/jobb/1379266-office-manager

16
Nov

Dinbox på Bostadsrättsmässan 2017

Dinbox kommer befinna sig på Bostadrättsmässan 2017 i Kista den 17-18 november. Välkommen förbi och titta på hur ni kan digitalisera er entré och både ge ökad service och trygghet till de boende. Vi visar gärna vår nyhet paketboxen, ett smidigt sätt att ta emot och returnera paket beställda online.

Ni hittar oss i monter E:24!

För mer information om besökstider och adress, se Bostadsrättsmässans hemsida

6
Nov

Paketboxar till svenska flerbostadshus

Dinbox och Qlocx kan genom sitt samarbete nu släppa sin tjänst där beställaren kan både ta emot och returnera paket direkt i sin entré istället för via ett ombud. Med paketbox installerad i trapphuset kommer både mottagaren och transportörer åt ett säkert fack som låses upp med en app.

Samarbetet bygger på att Dinbox, som har lång erfarenhet av fastighetsboxar, levererar paketboxen medan Qlocx med sitt tekniska kunnande och smarta lösning hanterar paketflödet mellan e-handlare och mottagare. Kombinationen skapar helt nya förutsättningar för hur svensk e-handel kommer se ut i framtiden.

– I min värld är detta en match made in heaven. Qlocx står för en väldigt efterfrågad tjänst, och vi har infrastrukturen och över 75% av svenska fastighetsboxmarknaden, så vi siktar att på kort tid täcka väldigt stor del av denna nya marknad, säger Olle Årman, vd på Dinbox.

– Jag skulle nästan vilja påstå att detta är en förutsättning för att få en fungerande e-handel, vem vill enkelt klicka hem ett par skor när det sen tar en halvtimme att hämta ut dem hos ett ombud? Detta är framtiden och exakt det som konsumenterna efterfrågar.

Systemet sammanlänkar uppgifterna från e-handlaren, transportören och mottagaren tillsammans med uppgifter om dimensioner och tillgänglighet i paketboxen. Transportören öppnar upp facket direkt från sin handdator, medan konsumenten använder mobiltelefonen.

– Paketboxen kommer revolutionera hur konsumenten hanterar sina leveranser både i mottagandet och i returerna. Genom att ta bort kravet att man fysiskt behöver vara på plats för att ta emot och returnera sina leveranser samtidigt som man får dem hela vägen hem till fastigheten så tar det bort den största friktionen för att e-handla, säger Christian Åsheim, vd på Qlocx.

– Det blir också effektivare för transportören då paketboxarna är tillgängliga 24/7, samt att leveransen går snabbare då transportören slipper springa i trapphuset och hitta rätt lägenhet. Helt enkelt kan man göra en mer effektiv och precis leveransplanering som gör att man kan bli mer exakt i sin utlovade leveranstid mot konsumenten.

Få en gratis offert idag! Vi löser kontakten med återförsäljaren

Fyll i vad du är på jakt efter, så ser vi till att lösa prisuppgifter på både produkter och installation från en återförsäljare - enklare blir det inte